Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving bevordert het welbevinden en de gezondheid van onze bewoners. Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Hierdoor neemt mogelijk ook het draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving toe. Vaker meedoen, het liefst in de directe omgeving van het azc, daar draait het om in het AMIF-project ‘Participatie en taal’.

Breed participatie-aanbod

In het project ‘Participatie en taal’ willen we het volgende realiseren:

  • een breder participatie-aanbod voor bewoners, met onder andere vrijwilligerswerk en activiteiten gericht op sport, recreatie en taal
  • in 36 azc’s een #Meedoen-balie: een centrale plek in het azc waar we vrijwilligerswerk en activiteiten aanbieden
  • lessen Nederlands voor kansrijke asielzoekers op de procesopvanglocaties
  • trainingen en groepsbijeenkomsten voor COA-medewerkers over het thema participatie
Vrijwilligers aan de slag
© Aan de slag

Aan de Slag

Van 2018 tot eind 2019 liep het project ‘Aan de Slag’. Aan de Slag was een methode om bewoners van azc’s te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Aan het project deden ruim 20 azc’s mee. Lokale projectteams koppelden zoveel mogelijk bewoners aan vrijwilligersklussen in de gemeente. Denk aan onderhoud van wijktuintjes of activiteitenbegeleiding in de zorg.

Lees meer Externe link

Vervolg op ‘Aan de Slag’

Het project Participatie en taal is een vervolg op Aan de Slag. We maken gebruik van het bestaande programma en de Aan de Slag-toolkit. Op dit moment doen 36 azc’s mee aan het project. Daarvan zijn er 20 al bekend met Aan de Slag. In het vervolgproject Participatie en taal leggen we een aantal nieuwe accenten:

  • naast vrijwilligerswerk ook andere participatie-activiteiten aanbieden (gericht op sport, recreatie en taal)
  • de participatie van vrouwen en kwetsbare groepen extra stimuleren
  • voor azc’s een leidraad participatie en praktische handvatten ontwikkelen
  • de samenwerking met gemeenten en lokale organisaties uitbreiden

Samenwerkingspartners

Het COA werkt in het project 'Participatie en taal' net als bij 'Aan de Slag' samen met Vereniging NOV en Pharos.

Externe link Het project ‘Participatie en taal’ wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)