Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving bevordert het welbevinden en de gezondheid van onze bewoners. Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Hierdoor neemt mogelijk ook het draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving toe. Vaker meedoen, het liefst in de directe omgeving van het azc, daar draaide het om in het AMIF-project ‘Participatie en taal’.

Bevordert welbevinden en gezondheid

Meedoen in de samenleving heeft veel voordelen voor onze bewoners. Bewoners voelen zich van waarde; dat is goed voor hun welbevinden en gezondheid. Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Het bereidt ze dus voor op een langer verblijf in Nederland.

Meedoen in de samenleving

De Meedoenbalie is een eerste stap naar verbinding tussen de bewoners en de samenleving. Door mee te doen dragen bewoners bij aan de lokale samenleving. Op die manier krijgt de samenleving meer kennis over, en begrip voor, nieuwkomers. Vaker meedoen, het liefst in de directe omgeving van het azc, daar draait het om.

Aanbod van activiteiten

De Meedoenbalie is een centrale plek in het azc. Meedoenbalies bieden verschillende activiteiten voor bewoners aan. Alle bewoners van een azc kunnen zich hiervoor aanmelden. Ongeacht de status van hun procedure.

Vaak gaat het om vrijwilligerswerk. Veel voorkomende vrijwilligersactiviteiten zijn: koken en uitserveren bij wijkdiners, helpen bij sportevenementen zoals water uitdelen, groenbeheer, en zwerfafval opruimen met buurtgenoten. Meedoenactiviteiten kunnen ook sport en recreatie zijn. Soms krijgen bewoners begeleiding naar betaald werk.

Samenwerkingspartners

De Meedoenbalie is een samenwerking tussen het COA en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Op lokaal niveau werkt de coördinator van de Meedoenbalie met een vrijwilligerscentrale die bij de NOV is aangesloten. Zij werken samen met gemeenten, werkgevers en lokale (maatschappelijke) organisaties om een breed aanbod te creëren, afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners.

Meedoenbalies gaan door

Vanaf 2023 is er blijvende financiering voor Meedoen. Een deel van het geld voor de Meedoenbalies gaat naar het COA; het andere deel gaat naar de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Met deze financiering bouwen wij verder aan de bestaande Meedoenbalies en verkennen wij de mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst.
Meer weten? Bekijk hiernaast de video.