Vaste programmaonderdelen 

Rondleiding: welkom in het azc

Een COA-medewerker heet een nieuwe asielzoeker in het azc van harte welkom. Hij laat hem zijn kamer zien en geeft een rondleiding in het azc. De asielzoeker krijgt zijn kamersleutel, Yoursafe-betaalrekening en noodzakelijke spullen zoals beddengoed.

Rechten en plichten

Waar moeten asielzoekers zich aan houden in het azc? In een rechten- en plichtengesprek informeren we hen onder andere over de huisregels, meldplicht en deelname aan begeleidingsprogramma’s. Tijdens het gesprek ondertekent de bewoner het rechten- en plichtendocument.

Medische zorg

In een groepsgesprek informeren we asielzoekers over de medische zorg in Nederland en in het azc. En wat de verschillen zijn tussen de medische zorg in Nederland en het land van herkomst. We vertellen dat er een huisarts is in het azc, dat ze een zorgpas krijgen en waar ze met medische klachten en vragen terechtkunnen.

Veiligheid

Het azc moet een veilige leefomgeving zijn. Het programmaonderdeel Veiligheid gaat over fysieke veiligheid: brandpreventie, verkeersveiligheid, veilig zwemmen. Maar ook over sociale veiligheid: gedragsregels in en buiten het azc, en grondrechten als vrijheid en gelijkheid.

We maken asielzoekers in een groepsgesprek bewust van hun eigen rol bij veiligheid in en rond een azc. Hoe kunnen ze onveilige situaties voorkomen? Wat zijn de consequenties als zij regels overtreden? Bij wie kunnen ze onveilige situaties of incidenten melden?

Praktisch: wonen in dit azc

Als je nieuw bent in een azc, heb je behoefte aan praktische informatie. Wie werken er op de locatie? Welke activiteiten zijn er te doen? Bij wie kan ik terecht met vragen? Die info krijgen asielzoekers in de groepsbijeenkomst ‘Wonen op deze locatie’. Ze leren alles over het gebruik van de OV-chipkaart, Yoursafe-betaalrekening  en MyCOA, de website voor asielzoekers. De bijeenkomst gaat ook over gedrag: iedereen moet zijn best doen om het azc veilig en leefbaar te houden.

  • Asielzoeker hangt zijn was op in het azc
    © Mariëtte Carstens

Extra modules 

Niet iedereen heeft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen in en azc. Daarom bieden we naast het vaste programma extra modules voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Basaal Nederlands

In de training Basaal Nederlands leren asielzoekers basiswoorden waarmee zij zich in het dagelijkse leven kunnen redden. In de winkel, bij de dokter en op de school van hun kinderen. Bij deze training staat een vrijwilliger Basaal Nederlands voor de klas, onder begeleiding van een programmabegeleider van het COA. Elke deelnemer krijgt minimaal 8 weken les: 2 keer 2 uur per week. Als zij meer willen leren, kunnen ze daarna lessen blijven volgen. 

In de azc’s geven we ook NT2-les. Lees meer bij programma Voorbereiding op inburgering of lessen Nederlands voor asielzoekers.

Weerbaarheid

Asielzoekers hebben veel meegemaakt en in het azc zijn nog niet al hun problemen opgelost. Sommige bewoners hebben daarom behoefte aan een weerbaarheidstraining. Denk aan bewoners in een kwetsbare positie zoals vrouwen, kinderen en LHBTIQ+'s. In deze training oefenen zij bijvoorbeeld sociale vaardigheden, grenzen stellen of omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Door de training voelen bewoners zich sterker en worden dagelijkse problemen beter hanteerbaar. 

Nederlandse omgangsvormen

Asielzoekers moeten weten hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daardoor kunnen ze zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. In bijeenkomsten praten wij met hen over de grondrechten, normen, waarden en omgangsvormen in Nederland. En wat dat in de praktijk voor hen betekent. We vragen ook welke rechten en gebruiken zij in het land van herkomst hadden en hoe zij omgaan met de verschillen. 

Met kinderen in het azc

In dit programmaonderdeel praten we groepsgewijs met ouders over het wonen en leven met kinderen in een azc en in Nederland. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze daarmee om? Gespreksonderwerpen zijn onder andere: rechten van het kind, onderwijs en opvoeding, ehbo voor kinderen, en opvoedvaardigheden zoals aandacht geven en grenzen stellen. Hierbij werken we samen met GGD GHOR en andere externe partijen.  

Digitale vaardigheden

Asielzoekers leren in deze cursus basis computervaardigheden: de computer bedienen, documenten opslaan, tekstverwerken, e-mailen, internet veilig gebruiken. Ook maken we deelnemers wegwijs op MyCOA, de website voor asielzoekers, en in het open leercentrum in het azc. Een vrijwilliger geeft de cursus, onder begeleiding van een COA-medewerker.

  • Asielzoekers werken achter computer in open leercentrum van azc
    Asielzoekers in het open leercentrum in het azc © Inge van Mill
Helma Lammers
© Rick Keus

“Die eerste les spreek ik meteen Nederlands tegen ze”

Eerst tekent docent Helma Lammers (67) nog veel op het whiteboard om haar cursisten te leren wat iets betekent. Maar na verloop van tijd begrijpen ze haar ook als ze Nederlands praat. Ze beginnen haar te vertellen over hun leven. En soms zingt iemand tijdens de les zomaar een mooi liedje uit zijn vaderland.

Als vrijwilliger 'Basaal Nederlands' of 'Digitale vaardigheden' geven?