Vaste modules Toekomsttraining

Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen: realiteitszin, toekomstverwachtingen, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), illegaliteit, en Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Realiteitszin

In deze module draait het om bewustwording en confronteren we deelnemers met de realiteit: hun asielaanvraag is door de IND afgewezen. Wat betekent die negatieve beschikking voor hen? Beseffen ze dat de kans om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen klein is? We bespreken dat ze nog een korte periode in het azc mogen wonen om hun zelfstandig vertrek voor te bereiden.

Toekomstverwachtingen

Deelnemers maken in deze module plannen voor hun toekomst buiten Nederland. Welke verwachtingen hebben zij en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Na deze module weten zij wat het meest haalbare toekomstscenario is en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. Zij kunnen bijvoorbeeld met hulp van IOM een opleiding volgen of een bedrijfsplan maken.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Een gastspreker van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vertelt hoe zijn organisatie te werk gaat bij vertrek uit Nederland. Zo regelt DT&V vliegtickets en reispapieren, en biedt de organisatie terugkeerprojecten aan: financiële hulp of ondersteuning in natura in het land van herkomst. DT&V stimuleert zelfstandig vertrek en eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Illegaliteit

In deze module bespreken deelnemers met elkaar wat een illegaal verblijf in Nederland inhoudt. Onze trainers kunnen hierbij gebruikmaken van de documentaire ‘Dr. Co’, die een realistisch beeld geeft van een leven in de illegaliteit. Of het filmpje van de International Labour Organization over het mogelijke gevaar van uitbuiting.

Internationale Organisatie voor Migratie

Een gastspreker van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vertelt hoe zijn organisatie kan helpen bij zelfstandig vertrek uit Nederland. Deelnemers krijgen informatie over de basisondersteuning en terugkeerprojecten van IOM. Ook stimuleert hij deelnemers om actief na te denken over hun toekomst, initiatief te nemen en hun toekomstplannen uit te werken.

  • Gezin stapt in busje naar Schiphol
    © Inge van Mill

Extra modules

Niet iedereen heeft hetzelfde nodig om zich voor te bereiden op terugkeer. Daarom kunnen de trainers naar eigen inzicht extra modules aanbieden, bijvoorbeeld over VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en kinderen.

VluchtelingenWerk Nederland

Een gastspreker van VluchtelingenWerk Nederland vertelt over het aanbod van zijn organisatie voor toekomstoriëntatie, terugkeerbegeleiding en ondersteuning bij de re-integratie in het land van herkomst. Hij geeft bijvoorbeeld uitleg over het terugkeerproject ‘Met Opgeheven Hoofd'.

Kinderen

In deze module helpen we ouders zich te realiseren dat terugkeer of weigering van terugkeer gevolgen heeft voor hun kinderen. Weigering van terugkeer betekent een langdurig verblijf in de opvang zonder verblijfsvergunning. We hebben een gesprek over de moeilijkheden die ouders kunnen ervaren als zij met hun kinderen praten over de toekomst en mogelijke terugkeer.

  • Kinderen op de fiets in azc Oisterwijk
    © Inge van Mill