Programma Wonen en leven op een COA-locatie

Met het programma Wonen en leven op een COA-locatie (WLCL) sluiten we zo veel mogelijk aan bij de individuele behoeften van iedere bewoner. Het programma biedt de informatie, kennis en vaardigheden om zelfstandig te kunnen verblijven op een opvanglocatie en te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Algemene introductie voor iedereen

Wanneer een asielzoeker aankomt op een COA-locatie gaan we zo snel mogelijk in gesprek over zijn rechten en plichten, (huis)regels, veiligheid, de organisatie van de medische zorg en het leven op en rondom de locatie zelf. De centrale boodschap is dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht (artikel 1 van de Grondwet).

Modules op maat

Na deze introductie kiezen bewoners modules uit het programma die het best aansluiten bij hun persoonlijke situatie en ambitie. Het aanbod is divers en bestaat uit cursussen, trainingen en groepsgesprekken. Voorbeelden zijn 'Basaal Nederlands', 'Digitale vaardigheden' of een weerbaarheidstraining. De groepsgesprekken gaan over verschillende actuele thema's en kunnen per locatie verschillen.

Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning ontvangt, kan hij in de opvang het programma Voorbereiding op inburgering volgen.