In november 2019 maakt het COA bekend in 2020 circa 5.000 nieuwe opvangplekken nodig te hebben. Ook wil het COA 10 bestuursovereenkomsten verlengen die dit jaar en het komend jaar aflopen.

Drie maanden later, in februari 2020, maakte het COA bekend aanvullende buffercapaciteit voor te bereiden. Als mogelijke optie daarbij werd het gebruik van evenementenhallen genoemd. Zowel in Goes als in Leeuwarden wilde het COA dergelijke hallen gaan gebruiken. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) heeft het COA geen gebruik kunnen maken van deze hallen.

Het COA gaf op 20 mei een update van plaatsen waar we asielzoekers gaan opvangen.

Op 21 september berichtten we dat we ondanks de coronacrisis nog steeds duizenden nieuwe opvangplaatsen nodig hebben. Sinds het najaar van 2019 zijn er 700 nieuwe opvangplekken gerealiseerd en is er een akkoord op de verlenging van 6 bestuursovereenkomsten. Met een aantal gemeenten zijn we in gesprek over nieuw te openen locaties. 

Het COA vangt wisselende aantallen asielzoekers op. Het aantal opvanglocaties bij het COA beweegt mee met deze wisselende aantallen. Het is een van de taken van het COA ervoor te zorgen dat er altijd voldoende opvanglocaties zijn. Het COA maakt op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) van het ministerie van JenV een prognose van de eigen bezeting. 

De Landelijke Regietafel Migratie & Integratie speelt een belangrijke rol bij het vinden van nieuwe opvanglocaties. Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting vergunninghouders en integratie en participatie. 

Meer dossiers