Per 1 november 2021 minimaal 4.000 extra opvangplekken nodig

Het COA heeft een dringend tekort aan opvangcapaciteit en heeft op korte termijn extra opvangcapaciteit nodig. Alle reguliere locaties in het land zitten vol en ook de noodopvanglocatie in Goes heeft de maximale bezetting bereikt. We vangen inmiddels asiezoekers op in twee defensielocaties: Marine Etablissement in Amsterdam en Legerplaats Harskamp in Ede. Er zijn per 1 november 2021 minimaal 4.000 extra opvangplekken nodig.

Daarbij gaan we er van uit dat we de gesprekken over verlenging van aflopende bestuursovereenkomsten positief kunnen afronden. Er is behoefte aan extra opvangcapaciteit omdat er meer mensen asiel aanvragen dan we hadden verwacht en omdat statushouders langer op locatie verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze tijdelijke locaties sluiten, zullen ze worden opgevangen op reguliere opvang-locaties van het COA.

Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan we hebben verwacht en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.

Lees meer in nieuwsbericht 'Update: Benodigde opvangcapaciteit'.

Noodopvang en andere tijdelijke locaties

Vanwege het nijpende capaciteitstekort moet het COA andere soorten opvanglocaties inzetten. Alleen dan kunnen we iedereen die daar recht op heeft een bed bieden. Daarom vangt het COA nu ook asielzoekers op in:

  • noodopvang, zoals de Zeelandhallen in Goes 
  • tijdelijke opvanglocaties, zoals Huize Alexandra in Almelo

Nieuwsberichten

Meer dossiers