Op dit moment heeft het COA heeft nog steeds behoefte aan nieuwe locaties. In de eerste helft van 2021 hebben we ruim 2.000 nieuwe opvangplekken nodig, omdat een aantal locaties moet sluiten. Het is wel belangrijk dat we bestuursovereenkomsten van bestaande azc’s kunnen verlengen. Anders kan het aantal benodigde plekken oplopen naar ruim 5.000. Lees meer in het nieuwsbericht Benodigde opvangcapaciteit COA tot 2023.

Nederland heeft altijd te maken met een wisselend aantal asielzoekers dat ons land binnenkomt. Het COA zorgt voor de opvang van asielzoekers: een bed voor iedereen die daar recht op heeft. Hiervoor moeten we azc's openen en soms moeten we ook azc's sluiten. Dat doen we samen met de gemeenten en de Rijksoverheid. 

Meer dossiers