Het COA heeft nog steeds behoefte aan nieuwe locaties, zowel op korte als op middellange termijn. In 2021 zijn nog circa 2.700 extra opvangplekken nodig. Daarbij gaan we ervan uit dat we de gesprekken over verlenging van de aflopende bestuursovereenkomsten positief kunnen afronden. Dit is inclusief 2.000 plekken reservecapaciteit. Lees meer in het nieuwsbericht Update: Benodigde opvangcapaciteit COA tot 2023.

Nederland heeft altijd te maken met een wisselend aantal asielzoekers dat ons land binnenkomt. Het COA zorgt voor de opvang van asielzoekers: een bed voor iedereen die daar recht op heeft. Hiervoor moeten we azc's openen en soms moeten we ook azc's sluiten. Dat doen we samen met de gemeenten en de Rijksoverheid. 

Nieuwsberichten

Meer dossiers