De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn in het hele land onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Lees hier alles over de crisissituatie en over de maatregelen die het COA en samenwerkingspartners treffen om het capaciteitstekort op te lossen.

Eind dit jaar 75.500 opvangplekken nodig

Op basis van de laatste asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het COA berekend dat er eind dit jaar 75.500 opvangplekken nodig zijn. Opvallend is de verwachte toename van het aantal minderjarigen dat zonder familie naar Nederland komt. Het aantal benodigde opvangplekken voor deze groep stijgt naar 5.100 eind 2023. Lees meer >

De Landelijke Regietafel Migratie & Integratie heeft deze capaciteitsopgave ook vertaald naar de opgave per provincie. Lees meer >

    Nieuwsberichten