In november 2019 maakt het COA bekend in 2020 circa 5.000 nieuwe opvangplekken nodig te hebben. Ook wil het COA 10 bestuursovereenkomsten verlengen die dit jaar en het komend jaar aflopen.

Drie maanden later, in februari 2020, maakte het COA bekend aanvullende buffercapaciteit voor te bereiden. Als mogelijke optie daarbij werd het gebruik van evenementenhallen genoemd. Zowel in Goes als in Leeuwarden wilde het COA dergelijke hallen gaan gebruiken. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) heeft het COA geen gebruik kunnen maken van deze hallen.

Het COA maakte op 20 mei een update bekend van plaatsen waar asielzoekers zullen worden opgevangen.

  • De tijdelijke opvang van asielzoekers op het landgoed Duinrell wordt verlengd tot 15 maart 2021
  • In zes verschillende parken van Landal GreenParks huurt het COA 30 vakantiewoningen voor de huisvesting van statushouders
  • Het in 2018 gesloten asielzoekerscentrum (azc) Musselkanaal wordt eind deze zomer weer in gebruik genomen
  • De Raad van State heeft een einduitspraak gedaan in de bestemmingsplanwijziging De Wellen Zuid in Apeldoorn voor de realisatie van een permanent asielzoekerscentrum voor maximaal 600 asielzoekers;
  • Het COA heeft het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk aangekocht om opnieuw asielzoekers op te vangen in Gorinchem. Het COA is daarover nog wel in overleg met de gemeente.
  • Vanaf 2 juni is het nieuwe permanente asielzoekerscentrum in Maastricht aan de François de Veijestraat beschikbaar voor opvang. 

Het  COA isnog steeds dringend op zoek naar nieuwe opvangcapaciteit.

Het COA vangt wisselende aantallen asielzoekers op. Het aantal opvanglocaties bij het COA beweegt mee met deze wisselende aantallen. Het is een van de taken van het COA ervoor te zorgen dat er altijd voldoende opvanglocaties zijn. Het COA maakt op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) van het ministerie van JenV een prognose van de eigen bezeting. 

De Landelijke Regietafel Migratie & Integratie speelt een belangrijke rol bij het vinden van nieuwe opvanglocaties. Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting vergunninghouders en integratie en participatie. 

Meer dossiers