Een opvanglocatie in de buurt

Aankomst vluchtelingen in Nederland

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Een aantal van hen vraagt in ons land asiel aan. Asielzoekers die Nederland binnenkomen, melden zich bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM) en IND voor identificatie en registratie. In de dagen na de aanmelding krijgen zij een medische intake, een tuberculose-onderzoek en een coronatest. Ook krijgen ze een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden.

© Kick Smeets

Noodopvang en tijdelijke gemeentelijke opvang

Het COA opent bij voorkeur reguliere opvanglocaties met een langere looptijd, zodat we asielzoekers goed kunnen opvangen en begeleiden. Vanwege het huidige capaciteitstekort zet het COA noodgedwongen kortdurende opvang in. Wil je meer weten over de verschillende soorten tijdelijke locaties, de nadelen van deze opvang en de aanpak van het capaciteitstekort?

Lees meer over noodopvang en tijdelijke gemeentelijke opvang

Waar komen asielzoekers vandaan?

De samenstelling van de groep mensen die in Nederland asiel aanvraagt, verandert doorlopend. Bovendien kan de samenstelling van de groep die we opvangen per gemeente variëren. Het COA spant zich in om op opvanglocaties tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Maar de instroom van asielzoekers in Nederland is uiteindelijk natuurlijk leidend.

Vrouw met twee kinderen in hun kamer in het azc
© Mariëtte Carstens

Diverse groep bewoners

In onze opvanglocaties wonen mensen die net in Nederland zijn aangekomen en asiel hebben aangevraagd. Maar ook statushouders die wachten op een woning in een gemeente. En mensen die terug moeten naar hun land van herkomst. Het zijn mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, van alleengaande volwassenen tot complete gezinnen en zelfs alleenreizende minderjarigen.

Dagelijkse activiteiten asielzoekers

Het COA kent huisregels die iedereen in de eigen taal krijgt uitgereikt. Die huisregels gaan over gedrag in het azc. Asielzoekers krijgen ook begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid en omgangsvormen in Nederland.

De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Bewoners ontvangen – afhankelijk van de fase van de asielprocedure – een wekelijkse vergoeding om zelf voor hun eten en drinken te kunnen zorgen. Dat geld geven ze doorgaans uit in de winkels in de buurt.

Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Volwassenen hebben gesprekken met onder meer de IND en kunnen terecht bij VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle dagbesteding. Asielzoekers mogen onder voorwaarden ook werken.

  • les in het azc
    Bewoners volgen programma's in het azc © Mariëtte Carstens

Veiligheid in en rond het azc 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locaties. Tussen 8.00 en 22.00 uur zijn er COA-medewerkers aanwezig. Daarnaast werken er 24/7 professionele beveiligers op de locaties.

De burgemeester is, samen met de politie, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het COA heeft in de openbare ruimte geen bevoegdheden. Uiteraard heeft het COA permanent contact met de politie en de gemeente.

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde bewegingsvrijheid als ieder ander in Nederland. Ze zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen en kunnen de opvanglocatie op elk moment verlaten en weer binnenkomen. Wel hebben ze een wekelijkse meldplicht bij het COA.

  • Wijkagent azc Zweeloo begroet de beveligers bij receptie
    Wijkagent begroet beveiligers van het azc © Inge van Mill

Gezondheid van onze bewoners

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), een landelijk gecoördineerde huisartsenpraktijk van Arts en Zorg. Op de opvanglocatie werkt een huisarts samen met verpleegkundigen en een praktijkassistent.

Op COA-locaties volgen we de basisregels van het RIVM. Zo is 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje verplicht in alle publieke ruimtes binnen. Is een asielzoeker met het coronavirus besmet? Dan gaat de bewoner in isolatie en gaan mogelijk besmette mensen in quarantaine. Daarvoor heeft het COA speciale uitwijklocaties.

Wil je iets bijdragen?

In azc's zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc's zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. En daar zijn we erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Wil je ook bijdragen aan de toekomst van asielzoekers?

  • Vrijwilligers geven taalles in azc
    Vrijwilliger geeft taalles in het azc © Inge van Mill

Informatie over een azc bij jou in de buurt

Heb je vragen of opmerkingen over de opvanglocatie in jouw gemeente? Neem dan contact op met de COA Informatielijn: 088 - 715 7000 of info@coa.nl.

Wij zijn het COA

'Wij zijn het COA' (korte versie)