Meedoen in de maatschappij

De Wet inburgering 2021 heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment dat het COA de inburgeringsplichtige aan de gemeente koppelt.

Doorlopende inburgering van COA naar gemeenten

Een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen gemeenten en het COA is van belang voor een soepele start van de inburgering en een doorlopende lijn vanuit de opvang. Ook is het voor een succesvolle integratie van statushouders belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente.

Video over vroege integratie en participatie bij het COA

Samenwerking COA en gemeenten volgens 3 scenario’s

De samenwerking tussen het COA en gemeenten is door het ministerie van SZW, de VNG, Divosa en het COA uitgewerkt in een handreiking Scenario’s warme overdracht van COA naar gemeenten. In de handreiking staan 3 scenario’s voor het vormgeven van deze samenwerking.

Scenario 1: snelle start

De gemeente start na de koppeling snel – al voor de daadwerkelijke huisvesting – met het reguliere inburgeringstraject. Na deze vroege start maakt de inburgeraar geen gebruik (meer) van de Voorinburgering van het COA.

Scenario 2: gecombineerde aanpak

De gemeente start met de 'Brede intake' en het opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) tijdens het verblijf in het azc. Het reguliere inburgeringstraject start in de meeste gevallen na de daadwerkelijke huisvesting in de gemeente. We moedigen de inburgeraar tijdens zijn verblijf in het azc aan om deel te nemen aan de Voorinburgering van het COA.

Scenario 3: start na verhuizing

De gemeente start na de daadwerkelijke huisvesting met het reguliere inburgeringstraject (inclusief de intake). We moedigen de inburgeraar tijdens zijn verblijf in het azc aan om deel te nemen aan de Voorinburgering van het COA.

De scenario’s zijn niet in beton gegoten; een doorlopende inburgeringslijn en snelle integratie en participatie staan uiteindelijk centraal. Hierdoor kan in de praktijk ook een combinatie van scenario’s voorkomen.

Meer over veranderopgave inburgering op Divosa.nl