Persberichten

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.

Het COA bevestigt de afspraken met de gemeente Rotterdam en heeft inmiddels maatregelen getroffen op azc Beverwaard. In het kader van openbare orde en veiligheid is mogelijk om lokaal specifieke maatregelen te treffen. Dit in samenspraak met bevoegde instanties als politie, gemeente en OM.

GOES - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes heeft ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om opnieuw opvang voor maximaal 300 asielzoekers te realiseren in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes.

SWEIKHUIZEN – Het voormalig azc van Sweikhuizen wordt binnenkort heropend. Aanleiding is de toegenomen bezetting van asielopvanglocaties in de afgelopen drie maanden.

Het COA wil de voormalige gezinsopvanglocatie aan de nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, voor het einde van het jaar 2018. Er zijn tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang.

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck heeft het verzoek gekregen van het COA om mee te werken aan een wijziging van de capaciteit op het opvangcentrum in Budel naar de oorspronkelijke capaciteit van 1500 asielzoekers.

Sinds deze week worden in het asielzoekerscentrum op Zwet 40 in Delfzijl weer asielzoekers gehuisvest.

De opvanglocatie aan de Havezatenlaan te Hengelo wordt eind oktober weer in gebruik genomen.

Landgoed Duinrell heeft van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen tot het tijdelijk opvangen van asielzoekers in de winterperiode van 7 november 2018 tot en met 8 april 2019.

DEN HAAG - Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit.

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.