Persberichten

Het jaarverslag 2017 van het COA is 30 april gepubliceerd. Het laat ook via vlogs, filmpjes en infographics zien dat flexibiliteit centraal stond in 2017. Naast dit online jaarverslag verschijnt de ‘Financiële Verantwoording 2017 van het COA’.

DEN HAAG – Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft consequenties voor elf locaties: Balk, Mu

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in b

Vanmorgen heeft de onderzoekscommissie Ter Apel haar bevindingen gepresenteerd aan betrokken partijen en opdrachtgever COA.

Het onderzoek van de Onderzoekscommissie Ter Apel bevindt zich in een afrondende fase.

Vanaf half januari 2018 gaat de opvanglocatie aan de Bosrandweg 20 in Wageningen in gebruik genomen worden.

NIJMEGEN – Per 1 december 2017 krijgen de bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) Stieltjesstraat in Nijmegen nieuwe bovenburen.

Ruim 27.000 bezoekers hebben zaterdag 23 september een van de 51 asielzoekerscentra bezocht tijdens de landelijke Open azc Dag 2017.

Sinds eind juni 2017 zijn de actuele cijfers over de vreemdelingenketen te vinden op de website waar de overheid data deelt.

Ruim tachtig vertegenwoordigers van overheid en organisaties op het gebied van mensenrechten en LHBTI kwamen woensdagavond 2 augustus samen in het