Persberichten

Het aanvullende onderzoek naar aanleiding van gezondheidsklachten bij een groep COA-medewerkers in Ter Apel toont aan dat er in de bodem geen zaken zijn aangetroffen die een oorzaak zouden kunnen zijn voor de opgetreden klachten.

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) was 2016 een jaar waarin de asielinstroom daalde ten opzichte van het piekjaar 2015, maar het was nog steeds een bijzonder druk jaar.

RIJSWIJK - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) treft opnieuw maatregelen om de beschikbare asielopvangcapaciteit te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Het COA overweegt om het asielzoekerscentrum (azc) in het pand Saendenborch aan de Stationsstraat in Zaanstad niet te realiseren.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Beuningen laten weten dat de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Hoge Woerd niet doorgaat.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel laten weten dat per 1 april aanstaande er geen bewoners meer opgevangen worden in de aanvullende opvanglocatie (AVO) De Stuw.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Ermelo laten weten dat de opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelin

De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integrat

In het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen zullen vanaf februari 2017 de eerste asielzoekers instromen.

Na het afbouwen van de noopdopvanglocaties eerder dit jaar reduceert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de beschikbare opvangcapaciteit met nog eens 13.500 plaatsen. Omdat de situatie ten aanzien van de asielinstroom nog steeds onzeker is, kiest de organisatie ervoor om de capaciteit van bestaande locaties te verminderen.

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.