Nieuws

Met het onthullen van een wereldbol als gevelornament is door directeur-generaal Jan-Kees Goet (ministerie van Veiligheid en Justitie) woensdag 19 april de nieuwbouw van Ter Apel officieel in gebruik genomen.

Directeur-generaal Jan-Kees Goet opende donderdag 13 april in Nieuwegein de derde ketenconferentie symbolisch door een slagboom te heffen. Daarmee was de toegang vrij tot een groot aantal stands en enkele workshops.

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het nieuwste overzicht van alle incidenten op en rondom COA-locaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar publiceerde de staatssecretaris halfjaarlijks ook deze overzichten.

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) treft opnieuw maatregelen om de beschikbare asielopvangcapaciteit te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Dinsdag 11 april maakt het COA de uitslagen bekend van onderzoeken die op locatie in Ter Apel hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om bodemonder

Ongeveer twintig vrijwilligers hebben samen met COA-medewerkers en bewoners op het azc in Leersum vijf moestuinbakken in elkaar gezet en geplaatst en andere moestuin- en schoonmaaklussen gedaan in het kader van de NLDoet!-actie van jongstleden 10 maart.

Via het systeem (TVS) waarmee het COA informatie deelt met de Nederlandse gemeenten worden sinds zaterdag 18 maart meer gegevens van vergunninghouders gedeeld en op een eerder moment dan voorheen. 

Op 20 maart werd Bouke Procee, NT2-docent in ’s-Gravendeel, door zijn Syrische cursisten in het zonnetje gezet.

De Flevolandse gemeenten vinden het belangrijk dat vergunninghouders die vanuit het asielzoekerscentrum in de provincie een woning toegewezen krijgen, zoveel mogelijk in dezelfde gemeente kunnen blijven wonen.

Een flink aantal bedrijven en scholen sloot op 19 mei een convenant met de gemeente Amsterdam om zich in te zetten asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller aan werk te helpen.