Nieuws

Het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie (IND en DT&V) organiseren in samenwerking met VluchtelingenWerk dit jaar op zaterdag 23 september voor de derde keer een gezamenlijke landelijke open dag.

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft dinsdag 23 mei in Nieuwspoort (Den Haag) samen met onder andere bestuursvoorzitter Gerard Bakker van het COA, Dorine Manson (VWN) en Jos Wienen (VNG) een rapport aan de pers gepresenteerd.

Bezoek de tentoonstelling 'Oplossing of utopie? Ontwerpen voor vluchtelingen', onder andere bij Lola Lik bij azc Amsterdam.

Het COA stelt een onafhankelijke commissie in om een oplossing te vinden voor de gezondheidsklachten van medewerkers op de locatie Ter Apel.

Het azc in Amersfoort bestaat in 2017 twintig jaar. De locatie heeft dit bijzondere moment gedeeld met directbetrokkenen van de locatie, door het organiseren van een conferentie.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het relatiemagazi

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).

Met het onthullen van een wereldbol als gevelornament is door directeur-generaal Jan-Kees Goet (ministerie van Veiligheid en Justitie) woensdag 19 april de nieuwbouw van Ter Apel officieel in gebruik genomen.

Directeur-generaal Jan-Kees Goet opende donderdag 13 april in Nieuwegein de derde ketenconferentie symbolisch door een slagboom te heffen. Daarmee was de toegang vrij tot een groot aantal stands en enkele workshops.

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het nieuwste overzicht van alle incidenten op en rondom COA-locaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar publiceerde de staatssecretaris halfjaarlijks ook deze overzichten.

Een flink aantal bedrijven en scholen sloot op 19 mei een convenant met de gemeente Amsterdam om zich in te zetten asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller aan werk te helpen.