Nieuws

Op zaterdag 23 september van 12.00 – 16.00 uur is de landelijke Open azc dag.

Het COA wil in Den Helder aan de Jacob van Heemskerckstraat en aan de Linieweg een kleine woonvoorziening voor alleenstaande minderjarige v

De samenwerking met het asielzoekerscentrum in de stad is wederzijds zo goed bevallen dat het Amsterdamse theater de Kleine Komedie na de zomer maandelijks voorstellingen voor bewoners in gaat plannen.

Bezoek de tentoonstelling 'Oplossing of utopie? Ontwerpen voor vluchtelingen', onder andere bij Lola Lik bij azc Amsterdam.

Het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie (IND en DT&V) organiseren in samenwerking met VluchtelingenWerk dit jaar op zaterdag 23 september voor de derde keer een gezamenlijke landelijke open dag.

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft dinsdag 23 mei in Nieuwspoort (Den Haag) samen met onder andere bestuursvoorzitter Gerard Bakker van het COA, Dorine Manson (VWN) en Jos Wienen (VNG) een rapport aan de pers gepresenteerd.

Het COA stelt een onafhankelijke commissie in om een oplossing te vinden voor de gezondheidsklachten van medewerkers op de locatie Ter Apel.

Het azc in Amersfoort bestaat in 2017 twintig jaar. De locatie heeft dit bijzondere moment gedeeld met directbetrokkenen van de locatie, door het organiseren van een conferentie.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het relatiemagazi

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).

Een flink aantal bedrijven en scholen sloot op 19 mei een convenant met de gemeente Amsterdam om zich in te zetten asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller aan werk te helpen.