Nieuws

Afgelopen weekend heeft de eerste culturele oriëntatietraining in Istanbul plaatsgevonden. In een training van twee dagen worden vluchtelingen die via hervestiging naar Nederland komen voorbereid op hun vertrek en toekomst.

Het COA heeft 14 februari voor de derde keer de 'Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten' ontvangen. Ditmaal bracht de Werkgroep een bezoek aan het azc in Azelo.

Op woensdag 15 februari heeft het COA na een zorgvuldig aanbestedingstraject de curatieve zorg voorlopig gegund aan Arts en Zorg. Het huidige zorgcontract met Menzis loopt af op 31 december 2017.

Hebt u interesse voor het Talent voor Gastvrijheid Voorjaarsconcert op 18 februari 2017 om 20.00 uur in Oranje? U bent van harte welkom!

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) he

COA, IND en DT&V (de Kleine Keten) starten een pilotonderzoek om inzicht te krijgen in de beleving van de (uitgeprocedeerde) asielzoeker en de ketenpartners in de verschillende fases in de asielprocedure.

Het Europees Migratienetwerk heeft in december het rapport 'Hervestiging en humanitaire toelating in Nederland: beleid en praktijk' gepresenteerd.

Het jaar 2017 begint met een bijzonder moment voor de bewoners van het azc aan de Wenckebachweg in Amsterdam: vrijdag 20 januari is het lan

Op gepaste wijze is woensdag 28 december afscheid genomen van vrijwilligers, medewerkers en de laatste bewoners van de procesopvanglocatie (pol) in Doetinchem.

In het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen zullen vanaf februari 2017 de eerste asielzoekers instromen.

Een flink aantal bedrijven en scholen sloot op 19 mei een convenant met de gemeente Amsterdam om zich in te zetten asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller aan werk te helpen.