Nieuws

 

 

Het Buddy Project Hardenberg is eerste geworden in de categorie 'diversiteit' tijdens de stemtiendaagse voor een appeltje van Oranje en zesde algemeen.

Wat gebeurt er allemaal in een asielzoekerscentrum? Hoe is het om op een opvanglocatie te werken? De nieuwe, korte documentaire ‘Wij zijn het COA’ geeft antwoord op deze vragen.

Tijdens de 13e editie van de Big Improvement Day op 21 januari 2020 in het AFAS Circustheater in Den Haag wordt voor het eerst de BID Posit

De aanpak van overlastgevende asielzoekers in de gemeente Harderwijk blijkt vruchten af te werpen. De gemeente zet samen met het COA en het Rijk stevig in op de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

De unit Huisvesting van het COA werkt hard aan duurzaamheid. Projectleider huisvesting John Weeda vertelt meer over onze verduurzaming.

Het COA is verheugd over de afspraken die zijn gemaakt over de aanpak van overlastgevende asielzoekers. In Hoogeveen komt een nieuwe separate opvanglocatie voor deze groep asielzoekers: de ‘Handhaving en Toezichtlocatie’ (htl).

Ruim de helft van alle medewerkers van het COA heeft in de afgelopen twee jaar een of meer keren te maken gehad met ongewenst gedrag door bewoners, zoals schelden, intimidatie of bedreiging. Veel medewerkers zeggen daar last van te hebben. Tegelijk geeft het overgrote deel van de medewerkers aan dat ze het werk emotioneel goed aan kan, over voldoende competenties beschikt en graag naar het werk gaat.

In het kader van ’25 jaar COA’ is op 4 december het symposium “The integrated approach in arrival centers for asylum seekers – a good model

Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het wegwijs maken in nieuwe omgeving. Van het geven van taalles tot het koken met bewoners. Of samen muziek maken. Bij het COA werken meer dan 1200 vrijwilligers.