Nieuws

 

 

Het COA heeft bij de gemeente Wassenaar een verzoek ingediend voor tijdelijke opvang van asielzoekers op Landgoed Duinrell gedurende de periode van 30 september 2019 tot en met 30 maart 2020.

​'Iedereen moet kunnen genieten van en door voetbal', aldus de KNVB. Ook kinderen die om verschillende redenen hebben moeten vluchten uit een ander land en niet veel te besteden hebben.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers stuurt drie medewerkers  naar het Griekse eiland Samos om te helpen bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). 

Met ingang van augustus hanteert het COA de wet Bibob. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Joeri Kapteijns is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Met ingang van januari 2020 start het COA voor twee jaar een pilotproject ‘Leerwerktrajecten vergunninghouders’. In de pilot krijgen 15 vergunninghouders een leerwerktraject op MBO niveau aangeboden voor een functie als woonbegeleider of huismeester.

Stralende gezichten 26 augustus in de kantine van het arbeidsbedrijf in de penitentiaire inrichting (PI) Esserheem in Veenhuizen. Twee bewoners van azc Assen die in de PI een opleiding hebben gevolgd ontvingen die middag hun lasdiploma.

Elf bewoners van het azc Almelo hebben afgelopen weekend vrijwilligerswerk verricht op het Lowlands festival in Biddinghuizen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is voorstander van het verankeren van zowel de leerbaarheidstoets als de voorinburgering bij het COA. Vergunninghouders kunnen zo al tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra actief werken aan hun toekomst in Nederland.

Ook dit jaar hebben een aantal COA-medewerkers, waaronder bestuurslid Janet Helder, meegevaren met de boot van Justitie en Veiligheid tijdens Canal Pride, afgelopen zaterdag in Amsterdam.