“Een gedragsdeskundige is een spin in het web”

Vraagbaak

“Als gedragsdeskundige werk ik veel samen met jeugdwerkers, woonbegeleiders en jeugdbeschermers van het Nidos. Als zij zich zorgen maken over een jongere op de locatie, nemen ze contact met mij op. Samen maken we dan een plan van aanpak. Ik vind het mooi om te zien dat een jongere zich beter voelt, nadat de begeleiding is aangepast. Dat kunnen zelfs kleine aanpassingen zijn, zoals het zetten van een wekker voor school. We doen hele nuttige dingen samen en ik heb nog nooit een saaie dag gehad.”

Verbinding

“De ontwikkelingen over amv houd ik nauwlettend in de gaten. Wat wordt er bijvoorbeeld landelijk afgesproken over amv? En wat wordt er binnen het COA hierover afgesproken? Deze informatie deel ik met mijn teamleden en ik begeleid hen ook bij het bijhouden van de dossiers over de jongeren. Zo zorgen we ervoor dat alle relevante informatie voor de begeleiding aanwezig is en dat dossiers logisch opgesteld zijn. Ik heb ook contact met mensen buiten het COA. Zo heb ik bijvoorbeeld contact met scholen, leerplichtambtenaren, gemeenten en de ggz. Het belang van de jongeren staat altijd voorop. Met andere woorden: een gedragsdeskundige is een spin in het web.”

Vakkennis

“Het COA voelt erg vertrouwd. Ik ben trots op mijn team en ik heb fijn contact met andere gedragsdeskundigen. We hebben ieder onze eigen specialisatie. Mijn specialisatie ligt in het onderwijs. Collega’s kunnen mij bijvoorbeeld vragen hoe ze om moeten gaan met jongeren die een laag IQ hebben. Een andere gedragsdeskundige heeft bijvoorbeeld veel kennis over hoe te handelen bij depressiviteit. Zo kunnen we elkaar om specifiek advies vragen. Ik krijg de ruimte om me te blijven ontwikkelen en zelf geef ik regelmatig workshops aan mijn team, bijvoorbeeld over suïcidaliteit. Kortom, ik heb heel zinvol werk en er is heel veel mogelijk.”

Is het werk van gedragsdeskundige jeugd iets voor jou?

Maak werk van jouw toekomst én die van een ander.

Jeugdwerker

Als jeugdwerker draag je bij aan een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 15 en 18 jaar. Iets voor jou? Kom dan werken bij het COA! Voor jouw toekomst, en die van een ander.

Foto van Jerome, die jeugdwerker is in Cadier en Keer
"We kunnen de jongens iets bieden hier”

Jérome, jeugdwerker Lees meer >

“Ik ben trots op mezelf – en op de jongeren – als ik merk dat zij zich vertrouwd voelen en integreren in de cultuur”

Arjan, jeugdwerker Lees meer >

Foto van Claudia, jeugdwerker
"Uiteindelijk zie je dat de bewoners net als andere jongeren in de wereld zijn”

Claudia, jeugdwerker Lees meer >

Vacatures

Maak werk van jouw toekomst én die van een ander.