Wat gebeurt er bij een passende aanbieding?

  • Het COA Vastgoed Leadsbureau neemt contact met je op.
  • Onze vastgoedexperts bekijken of de aanbieding voldoet aan alle (wettelijke) uitgangspunten.
  • Daarna doen we een papieren schouw van de locatie, op basis van onder meer plattegronden en het bestemmingsplan.
  • Na een fysieke schouw op locatie volgt de conclusie: passend of (nog) niet passend.
  • Bij ‘passend’ doen we een check op technische, commerciële en bestuurlijke haalbaarheid.
  • Voldoet de aanbieding aan alle eisen? Dan sluiten we gezamenlijk de contracten af en starten de realisatie.

Wat als het aanbod niet passend is?

  • Je krijgt via het COA Vastgoed Leadsbureau direct een bericht.
  • De ingevulde gegevens houden wij desgewenst in ons systeem (volgens de AVG-regels).
  • Je kunt aangeven of je automatisch op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen het COA en mogelijke wijzigingen in benodigde woonruimte.

Als de instroom wijzigt, kan er meer behoefte ontstaan aan een bepaald type opvang. Bijvoorbeeld kleinschalige locaties voor jongeren of juist grotere locaties voor andere doelgroepen. Is jouw aanbieding daardoor in de nabije toekomst wel passend? Dan neemt het COA Vastgoed Leadsbureau contact met je op.

Naar het formulier