Vastgoed voor asielopvang

Door de lage instroom van asielzoekers zijn er op dit moment geen extra opvangplekken nodig. In sommige regio's zijn we wel op zoek naar geschikte panden voor de kleine woonvoorzieningen (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voor dit vastgoed geldt een specifiek Programma van Eisen. Alle andere aanbiedingen nemen we niet in behandeling.

Eisen vastgoed voor asielopvang

  • leegstaand vastgoed vanaf 4500 m2 bruto vloeroppervlak
  • leegstaand vastgoed van 1500 tot 4500 m2 bruto vloeroppervlak, waarbij de eigenaar de locatie exploiteert en geschikt kan maken voor opvang als aanvullende opvanglocatie
  • terreinen groter dan 4 hectare voor de bouw van een azc
  • woongebouwen van 350 tot 700 m2 bruto vloeroppervlak in bepaalde gemeenten waar al een azc is gevestigd voor kleine woonvoorzieningen voor amv

Ligging

  • op maximaal 3 km afstand van scholen en winkels
  • niet in de buurt van open water
  • op maximaal 500 meter afstand van een aansluiting op het openbaar vervoer (dat kan ook een nieuw aan te leggen halte zijn)

Gebouwen en terreinen

De gebouwen moeten we met een redelijke investering geschikt kunnen maken voor bewoning. Gebouwen die bijvoorbeeld al beschikken over verwarming en voldoen aan de brandveiligheidseisen hebben daarom onze voorkeur. De aanwezigheid van asbest is doorgaans een probleem. Wat het terrein betreft gaat onze voorkeur uit naar bouwrijpe grond: makkelijk aan te sluiten op water, electriciteit en riolering.

 

Het COA vangt alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in de leeftijd van 15-18 jaar op in kleine woonvoorzieningen (kwv). Deze woonvoorzieningen liggen altijd in een regio met een azc. In de woonvoorzieningen kunnen 16 tot 20 jongeren onder begeleiding wonen. Het COA zoekt in een aantal regio’s in Nederland nog naar panden voor amv.

Eisen huisvesting voor amv

Wij zijn op zoek naar vastgoed dat (na aanpassing) op hoofdlijnen voldoet aan de volgende eisen: