Ter Apel

De COA-gebouwen van het asielcomplex in Ter Apel zijn volledig energieneutraal. Dit realiseren we door het energieverbruik te beperken en door de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen.

Verbruiksbeperkende maatregelen

Voor een laag energieverbruik zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • hoge warmte-isolatie van de gebouwen
  • betonkernactivering: de complete betonconstructie (wanden en vloeren) wordt gebruikt om de temperatuur op peil en stabiel te houden
  • CO2-gestuurde ventilatie: als er weinig mensen aanwezig zijn gaat de ventilatie omlaag, als er veel mensen zijn gaat de ventilatie omhoog (mensen produceren CO2)
  • ledverlichting in het hele complex
  • afwezigheidsdetectie (verlichting gaat uit als bewoners of medewerkers de ruimte verlaten)
  • beperking van het gebruik van warm water: na enkele minuten stopt de toevoer, zowel bij het douchen als in de keuken

Zonnepanelen en warmtepompen

De hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen en ventileren van het complex wekken we grotendeels op de locatie op. In de kantoorgebouwen maken we gebruik van warmtepompen en op de daken hebben we circa 8000 m2 zonnepanelen geïnstalleerd.

Zonnige dagen

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de gebouwen is nul. De elektriciteit voor het gebruik van apparatuur zoals computers en mobiele telefoons - de gebruiksenergie - komt nog wel voor een belangrijk deel van een externe energieleverancier. Alleen op zonnige dagen kunnen de zonnepanelen voldoende energie opwekken voor de volledige stroomvoorziening (nul-op-de-meter). Op die dagen ontvangen ook de panden van de IND die naast het COA-terrein staan zonne-energie van het COA.