Duurzaamheid

Het COA streeft er naar de opvanglocaties duurzaam te ontwikkelen. Dat betekent onder meer dat we aandacht hebben voor het gebruik van onderhoudsarm bouwmateriaal en laag energieverbruik. De nieuwbouw in Ter Apel is bijvoorbeeld energieneutraal. We kijken ook hoe locaties maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren voor de omgeving, zowel tijdens het verblijf als na ons vertrek. Dit doen we bijvoorbeeld door locaties zo te (ver)bouwen dat ze na ons vertrek te gebruiken zijn voor een ander doel. Denk aan een vakantiepark, verzorgingstehuis of woonruimte voor vergunninghouders.

 

 

De COA-gebouwen van het asielcomplex in Ter Apel zijn volledig energieneutraal. Dit realiseren we door het energieverbruik te beperken en door de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen.

Verbruiksbeperkende maatregelen

Voor een laag energieverbruik zijn de volgende maatregelen getroffen: