Kinderen in de opvang

Ongeveer een kwart van onze bewoners is jonger dan 18 jaar. Zij wonen met familie of alleen (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in de opvang. Kinderen zijn ver van huis en spreken bij aankomst in Nederland de taal nog niet. Ze missen vriendjes en vriendinnetjes, familie, opa’s en oma’s. Ze zijn onzeker over hun toekomst en hebben vaak al veel meegemaakt. Maar de kinderen moeten ook echt kind kunnen zijn.

School en spel

Natuurlijk zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar ook het COA heeft verantwoordelijkheden. Zo hebben kinderen een veilige plek nodig om te leven, te leren en te spelen. De kinderen leiden een zo ‘normaal' mogelijk leven.

De opvanglocaties hebben speeltuinen voor kinderen en er zijn regelmatig activiteiten voor kinderen.  Een deel van deze activiteiten is mogelijk door subsidies van het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen in een asielzoekerscentrum gaan gewoon naar school. Aan ieder azc is een basisschool gekoppeld, maar ouders mogen ook zelf een school voor hun kind kiezen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar de internationale schakelklas. Zodra ze voldoende Nederlands spreken, stromen ze door naar een geschikte onderwijsvorm.

Veiligheid

Onze medewerkers kennen de volwassenen en kinderen in de opvanglocatie. Het kennen van onze bewoners draagt bij aan veiligheid. Als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan melden we dat.

Verhuizen

Het COA is zich bewust van de impact die een verhuizing op kinderen heeft. Daarom beperken we het aantal verhuizingen voor kinderen en jongeren zo veel mogelijk. Als verhuizen onvermijdelijk is, begeleiden we gezinnen daarbij. We informeren kinderen bijvoorbeeld over de verhuizing, de nieuwe locatie en activiteiten op en rond die locatie. Lees meer over verhuizen kinderen.

Stripboek voor kinderen en jongeren

Kinderen in het azc krijgen het stripboek 'Ik woon gewoon'. Met tips en trucs voor een succesvol verblijf op een COA-locatie. Het stripboek is gemaakt voor kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar. En is ook beschikbaar in het Frans, Engels, Farsi, Tigrinya en Arabisch. Mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Lees het stripboek.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. Amv krijgen speciale begeleiding en wonen in aparte opvanglocaties voor jongeren. De jongeren hebben een voogd van Nidos.

Samenwerking

We werken met andere organisaties samen in het belang van de kinderen in de opvang. Zo geeft VluchtelingenWerk Nederland in het project Time4You voorlichting over de asielprocedure en kinderrechten. Stichting de Vrolijkheid organiseert op een aantal locaties creatieve en muzikale activiteiten. Warchild, Unicef en Save the Children bieden in het project Team Up sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Alle kinderen zijn wel eens ziek of moeten wel eens naar de huisarts. Kinderen in de opvang krijgen dezelfde medische zorg als Nederlandse kinderen. Op of in de buurt van elke COA-opvanglocatie is een huisartsenpraktijk waar ouders en hun kinderen terecht kunnen: Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Kinderen met een beperking hebben vaak extra zorg nodig. Ook voor hen geldt: als zij in een azc verblijven, krijgen zij dezelfde medische zorg en begeleiding als Nederlandse kinderen.