Kinderen in de opvang

Ongeveer een kwart  van onze bewoners is jonger dan 18 jaar. Zij wonen met familie of alleen (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in de opvang. Kinderen zijn ver van huis en spreken bij aankomst in Nederland de taal nog niet. Ze missen vriendjes en vriendinnetjes, familie, opa’s en oma’s. Ze zijn onzeker over hun toekomst en hebben vaak al veel meegemaakt. Maar de kinderen moeten ook echt kind kunnen zijn.

School en spel

Natuurlijk zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar ook het COA heeft verantwoordelijkheden. Zo hebben kinderen een veilige plek nodig om te leven, te leren en te spelen.

De opvanglocaties hebben speeltuinen voor kinderen en er zijn regelmatig activiteiten voor kinderen. Ze leiden een zo ‘normaal' mogelijk leven. Juist omdat kinderen in een kwetsbare, onzekere positie zitten, bieden we kinderen bijvoorbeeld ook weerbaarheidstrainingen aan. Een deel van deze activiteiten is mogelijk door subsidies van het Europees vluchtelingfonds.

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen in een asielzoekerscentrum gaan gewoon naar school. Aan ieder azc is een basisschool gekoppeld, maar ouders mogen ook zelf een school voor hun kind kiezen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar de internationale schakelklas. Zodra ze voldoende Nederlands spreken, stromen ze in op een voor hen geschikte onderwijsvorm.

Veiligheid

Onze medewerkers kennen de volwassenen en kinderen in de opvanglocatie. Het kennen van onze bewoners draagt bij aan veiligheid. Er kan een vermoeden zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. In dat geval melden we dit om zo de veiligheid voor iedereen in het centrum te kunnen behouden.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. Amv krijgen speciale begeleiding en wonen in aparte opvanglocaties.

Samenwerking

Met andere organisaties werken we samen in het belang van de kinderen in de opvang. Zo organiseert bijvoorbeeld Defence for Children een training kinderrechten voor COA-medewerkers. VluchtelingenWerk Nederland geeft voorlichting aan kinderen en jongeren over o.a. de asielprocedure en kinderrechten.  De Kindertelefoon werkt aan een website voor en over kinderen in de asielprocedure: www.tell-me.nl. Stichting de Vrolijkheid  organiseert op een aantal locaties creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. De Vrolijkheid begeleidt daarnaast jongerenraden in azc's en locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.