Werken tijdens verblijf in opvang

Vergunninghouders in de opvang mogen volledig werken. De inkomsten die zij hiermee verdienen, worden ingehouden op het weekgeld volgens de Reba-regeling. Bewoners die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft advies en biedt partijen de gelegenheid om met bewoners in contact te komen, maar treedt vervolgens niet op als bemiddelaar.

Asielzoekers mogen 24 weken per jaar betaalde arbeid verrichten. Hun inkomsten worden eveneens ingehouden op het zak- en leefgeld volgens dezelfde regeling. Asielzoekers moeten wel in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Het UWV geeft deze vergunning af wanneer een asielaanvraag minimaal 6 maanden in behandeling is.

Op en rond het asielzoekerscentrum worden bewoners betrokken bij dagelijkse werkzaamheden. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Bewoners kunnen ook vrijwilligerswerk doen.