Nieuws

 

 

Het gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft de non-actiefstelling van Nurten Albayrak opgeheven, zo sprak de rechter vandaag uit. Niet eerder dan 1 maart 2012 mag Albayrak weer als algemeen directeur bij het COA aan de slag.

COA-medewerkers in het land konden via het nieuwe videoconferentiesysteem de nieuwjaarsbijeenkomst van het COA in Rijswijk bijwonen.

De eindrapportage van adviesbureau Ernst & Young over de financieringssystematiek van het COA heeft minister Leers (Immigratie, Integratie en A

In de medewerkersbijeenkomst van dinsdag 20 december 2011 heeft voorzitter van het bestuur a.i. Harry Paul een nieuwe krimp aangekondigd.

RIJSWIJK - Vandaag zijn medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zeven plaatsen in land geïnformeerd over de invulling van