De waarden en normen van de gemiddelde vergunninghouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. De een toont bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl de ander dat juist als onbeleefd ervaart.Ook de manier van elkaar aanspreken op gedrag kan verschillen van cultuur tot cultuur.

Integratiekansen vergroten


Met het project VOORwerk willen we de integratiekansen van vergunninghouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren door hen bewust te maken van deze cultuurverschillen. Ook willen wij hen uitrusten met zogeheten ‘soft skills’ die nodig zijn voor een duurzame inzetbaarheid. Het programma bestaat uit groepstrainingen. Op alle azc’s kunnen vergunninghouders de training VOORwerk volgen. Die
training is beschikbaar in het Arabisch, Pharsi, Engels, Tigrinya en sinds kort ook in het Turks.

Meer integratie door het COA


VOORwerk is medegefinancierd door het Europese asiel, migratie en integratiefonds (AMIF). Het doel is dat eind 2020 vijfduizend statushouders aan de training hebben deelgenomen. VOORwerk is onderdeel van groter pakket integratie- en participatie-activiteiten van het COA. Lees meer over Vroege integratie en participatie.

Meer nieuws