Nieuws

 

 

Asielkinderen en jongeren van het azc in Apeldoorn hebben bijdragen geleverd aan ‘Speak Up!’, een blad voor en door kinderen over kinderrechten.

Het idee voor een reünie voor (oud) medewerkers van azc Westerbork is de afgelopen jaren vaak geopperd. Maar nu gaat het er echt van komen.

In verband met het arrest van het Haagse Gerechtshof van 10 januari 2012 is het COA in overleg getreden met mevrouw Albayrak.

Na bijna twintig jaar komt er in azc Azelo een einde aan de opvang van asielzoekers.

Op drie verschillende locaties in het land vierden zo’n achthonderd asielkinderen zaterdag 4 februari de Dag van het vergeten Kind.

Hoe triest ook, zelfmoord en zelfmoordpogingen van (ex-)asielzoekers en illegale vreemdelingen zijn nooit uit te sluiten. Hoe goed de medische, psychologische en psychiatrische zorg voor vreemdelingen ook is, en hoe goed de medewerkers van de verschillende diensten problemen van vreemdelingen ook signaleren en doorgeven.

Ruim twintig COA-medewerkers van azc’s uit het hele land spraken gisteren in Utrecht met elkaar over de meldingsbereidheid van bewoners bij (discri

Per 1 februari 2012 zijn de telefoon- en faxnummers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewijzigd.

Er komt een proef om toegelaten asielzoekers die geen schooldiploma's uit hun eigen land kunnen tonen, toch een verklaring over hun onderwijsniveau te geven.
With the handover of the final report to ENARO, the Reception Expert Teams (RET) project came to a formal end on Thursday 8 December 2011.