Nieuws

 

 

Hetzelfde lunchpakketje als de asielzoekers nuttigen in de pol Wageningen was onderdeel van het werkbezoek woensdag 28 maart van onder andere burge

Vijfenveertig enthousiaste kinderen van de basisschool op het azc in Sint Annaparochie hebben eind vorige week brandpreventieoefeningen bijgewoond.

Het komende half jaar stoot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 1.500 opvangplaatsen af.

Asielkinderen en jongeren van het azc in Apeldoorn hebben bijdragen geleverd aan ‘Speak Up!’, een blad voor en door kinderen over kinderrechten.

Het idee voor een reünie voor (oud) medewerkers van azc Westerbork is de afgelopen jaren vaak geopperd. Maar nu gaat het er echt van komen.

In verband met het arrest van het Haagse Gerechtshof van 10 januari 2012 is het COA in overleg getreden met mevrouw Albayrak.

Na bijna twintig jaar komt er in azc Azelo een einde aan de opvang van asielzoekers.

Op drie verschillende locaties in het land vierden zo’n achthonderd asielkinderen zaterdag 4 februari de Dag van het vergeten Kind.

Ruim twintig COA-medewerkers van azc’s uit het hele land spraken gisteren in Utrecht met elkaar over de meldingsbereidheid van bewoners bij (discri

Hoe triest ook, zelfmoord en zelfmoordpogingen van (ex-)asielzoekers en illegale vreemdelingen zijn nooit uit te sluiten. Hoe goed de medische, psychologische en psychiatrische zorg voor vreemdelingen ook is, en hoe goed de medewerkers van de verschillende diensten problemen van vreemdelingen ook signaleren en doorgeven.