Nieuws

 

 

In het kader van ‘ontdek je buur(t)’ was het afgelopen zondag 22 september groot feest nabij het azc in Nijmegen.

GGD Nederland heeft in opdracht van het COA een onderzoek uitgevoerd naar kindermishandeling bij asielzoekers. Voor het COA is het van belang hier inzicht in te hebben, zodat we onze bewoners zo goed mogelijk kunnen begeleiden en doorverwijzen.
Het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen wordt opnieuw in gebruik genomen. Dat kwamen de gemeente Schinnen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze week overeen.
Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring Gezinnen met minderjarige kinderen worden slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst. Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken.
Het college van Bellingwedde heeft een voorgenomen besluit genomen over het opnieuw in gebruik nemen van het asielzoekerscentrum (azc) in Bellingwolde per 1 oktober aanstaande.

Iin het ziekenhuis is 3 september de jongen overleden die een maand geleden in coma raakte na een bijna-verdrinking in Drachten.

Op 3 september is de nieuwe raamovereenkomst tussen Menzis en het COA voor curatieve zorg ondertekend.
Mooi compliment aan COA-medewerkers die zich bezig houden met de meldingsbereidheid bij discriminatie. Onze postercampagne trekt internationaal de aandacht. Het COA is uitgenodigd de campagne tijdens een seminar in Italië half oktober nader toe te lichten.
Twee EVF-subsidies (Europees Vluchtelingen Fonds) die het COA heeft aangevraagd zijn gehonoreerd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het COA laten weten.
Onze bewoners verblijven bij het COA in verschillende stadia van hun asielprocedure. Van de aankomst tot aan de uitplaatsing naar een gemeente voor vergunninghouders of de terugkeer naar het land van herkomst.