Over de precieze toedracht van het incident is nog geen informatie te geven. Nader onderzoek vindt nog plaats. Het COA geeft aan dat de betrokkenen niet als overlastgevers bekend staan, maar dat een steekpartij natuurlijk volstrekt onacceptabel is. Net als voor de omwonenden geldt ook voor de bewoners en medewerkers van het azc dat zij zeer geschrokken zijn van de onverwachte gebeurtenis. Een van de twee slachtoffers is na behandeling in het ziekenhuis gisteren teruggekeerd op het azc, de ander verblijft nog in het ziekenhuis. De verdachte is vastgezet en wordt verhoord. Terugkeer naar de locatie in Harderwijk is voor de verdachte uitgesloten.


Tijdens de avond werd duidelijk dat in de buurt meer overlast wordt ervaren van sommige azc-bewoners dan bekend is bij politie, COA en gemeente. Men maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Door de instanties werd benadrukt dat het belangrijk is om iedere vorm van overlast of van gedrag dat niet gewenst is, altijd te melden bij het azc of aan te geven bij de politie. Mensen die zich niet weten te gedragen dienen hierop te worden aangesproken, met als gevolg dat er maatregelen genomen kunnen worden richting deze personen. Dit gebeurt nu al. Ook al wordt de overlast door een kleine groep bewoners veroorzaakt, ieder geval van overlast is er een teveel. Bewoners van het azc en de buurt moeten prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. De aanwezigen gaven aan meer gezinnen in het azc te willen. De gemeente ondersteunt deze wens, evenals de nadrukkelijke wens van buurtbewoners om een voetbalveldje op het azc terrein in gebruik te nemen zodat het veldje in de openbare ruimte weer beter beschikbaar komt voor de buurt. Gemeente en COA zijn blijvend in gesprek en zullen de opmerkingen en wensen bespreken.

Meer nieuws