Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), betreffende de tijdelijke vestiging van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op het terrein van het voormalig Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren.

Dit verzoek is afgehandeld op 16 maart 2020. De gepubliceerde bestanden omvatten het besluit, de inventarislijst en de geleverde informatie.