Soft skills ontwikkelen

Diploma’s en de juiste werkervaring zijn belangrijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar daarnaast heb je ook de soft skills nodig: sociale en communicatieve vaardigheden om een baan te kunnen vinden en behouden. Bijvoorbeeld: weten hoe je een netwerk opbouwt en jezelf presenteert op de arbeidsmarkt. Die soft skills ontwikkelen statushouders in de VOORwerk-training.

  • Deenemer Voorwerk training geeft presentatie op arbeidsmarkt
    Hoe presenteren statushouders zich op de arbeidsmarkt? © Soraya Ebrahimi

Bewust maken van cultuurverschillen

In de training maken we statushouders ook bewust van cultuurverschillen. De waarden en normen van de gemiddelde statushouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. In sommige culturen tonen mensen bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl we dat in Nederland juist als onbeleefd ervaren. Goed om te weten als je aan de slag wilt op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Stage of werkervaringsplek aanbieden?

Asielzoekers zijn vaak alles kwijt: hun familie, baan, bedrijf. Maar ze nemen hun kwaliteiten en vaardigheden mee. Het zijn bedrijfseconomen, pedagogisch medewerkers, loodgieters, boekhouders, programmeurs, verpleegkundigen. Na de VOORwerk-training stimuleren we deelnemers om vervolgstappen te zetten: een opleiding, stage of werkervaringsplek. Wil jij iets aanbieden?

Neem contact op met VOORwerk

Het effect van VOORwerk: vertrouwen in de toekomst

Meer dan 3.000 statushouders deden van 2016 tot 2018 mee aan VOORwerk. In 2019 hebben al meer dan 1.000 statushouders de training succesvol afgerond. De training geeft deelnemers vertrouwen in eigen kunnen en in de toekomst. Het project VOORwerk loopt tot 1 november 2020 en is gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

alt=""
© Rick Keus

Semerab over VOORwerk

Deelnemers van de VOORwerk-trainingen leren wat de ongeschreven regels van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn en hoe je je soft skills kunt inzetten. Sinds eind 2018 hebben 2.300 bewoners de training gevolgd. Trainer Semerab Tesfagaber: “Ik had deze training vijf jaar geleden ook wel willen volgen.”

Lees meer