Soft skills ontwikkelen

Diploma’s en de juiste werkervaring zijn belangrijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar daarnaast heb je ook de soft skills nodig: sociale en communicatieve vaardigheden om een baan te kunnen vinden en behouden. Bijvoorbeeld: weten hoe je een netwerk opbouwt en jezelf presenteert op de arbeidsmarkt. Die soft skills ontwikkelden statushouders in de VOORwerk-training.

  • Deenemer Voorwerk training geeft presentatie op arbeidsmarkt
    © Soraya Ebrahimi

Bewust maken van cultuurverschillen

In de training maakten we statushouders ook bewust van cultuurverschillen. De waarden en normen van de gemiddelde statushouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. In sommige culturen tonen mensen bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl we dat in Nederland juist als onbeleefd ervaren. Goed om te weten als je aan de slag wilt op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vervolgstappen: opleiding, stage of werkervaringsplek

Na de VOORwerk-training stimuleerden we deelnemers om vervolgstappen te zetten: een opleiding, stage of werkervaringsplek. In deze video vertelden wij werkgevers over VOORwerk en vroegen wij of zij deelnemers een plek konden aanbieden. 

Het effect van VOORwerk: vertrouwen in de toekomst

Meer dan 5.300 statushouders deden van 2016 tot en met 2020 mee aan VOORwerk. De training gaf deelnemers vertrouwen in hun eigen kunnen en in de toekomst.

Onderdelen van de VOORwerk-training kregen vanaf 2022 een plek in de module 'introMAP' van het programma Voorbereiding op inburgering

Externe link Het project VOORwerk werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)
alt=""
© Rick Keus

Semerab over VOORwerk

Deelnemers van de VOORwerk-trainingen leerden wat de ongeschreven regels van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn en hoe je je soft skills kunt inzetten. Trainer Semerab Tesfagaber: “Ik had deze training vijf jaar geleden ook wel willen volgen.”