Een vrouw in beeld, met korte blonde haren en grijs jasje
"Samen bereiken we doelen in een veranderende organisatie, ieder vanuit een eigen specialisme"

Groeien

“Een groeiend COA vraagt ook om een groei van medewerkers. Niet alleen in aantallen, maar ook in kennis en vaardigheden. Samen met mijn collega’s in het team Leren & Ontwikkelen kijken we hoe we die groei en ontwikkeling van medewerkers kunnen realiseren. Collega’s komen bij ons terecht met vragen en daarnaast kijken we ook zelf waar we ruimte zien om medewerkers te laten ontwikkelen. Zo werkt  ons team momenteel aan opleidingen over leiderschapsontwikkeling en maken we leerlijnen, zodat medewerkers meer inzicht hebben in de mogelijkheden binnen hun functie.”

Samen naar het beste resultaat

“De HR adviseurs zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor managers en individuele medewerkers. Wij sluiten aan als er vragen zijn over ons specialisme. Omdat we nauw samenwerken, hebben we ook contact buiten de vragen van collega’s om. Zo hebben we bijvoorbeeld overleggen waarin we dieper ingaan op een bepaald thema of specifieke vragen, zoals onboarding en opleidingsmodules. Daarnaast werken we ook veel samen met collega’s van andere HR teams en directies om plannen te ontwikkelen. We nemen allemaal iets mee vanuit ons eigen specialisme, dat geeft de beste resultaten!”

Leren op locatie

“Leren & Ontwikkelen is meer dan een training maken of inkopen en die uitvoeren. We denken ook na hoe we onze collega’s daarin kunnen ondersteunen en of er andere manieren van leren zijn die beter toepasbaar zijn op de werkplek. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat onze collega op locatie, die het al druk genoeg heeft, toegang heeft tot de juiste informatie en ook ruimte heeft om zich te ontwikkelen? En hoe kunnen we nieuwe collega’s zo snel mogelijk op weg helpen met de juiste bagage en kennis over het COA? Leren op de werkplek is daarbij minstens zo belangrijk als het volgen van een opleiding.”

Blijven leren

We kijken daarbij ook hoe de ontwikkeling van medewerkers kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. We zijn echt die stap aan het zetten naar dat bredere en meer strategische niveau. Als COA willen we bijvoorbeeld een lerende organisatie zijn, die meebeweegt met alle ontwikkelingen van nu. Dat lukt niet in één dag, maar we zijn onderweg!”

Voldoening

“In de praktijk sta ik wat verder af van de COA-locaties, toch lever ik een bijdrage aan de opvang en begeleiding van asielzoekers. Door de collega’s die hen begeleiden te ondersteunen in hun ontwikkeling, draag ik op mijn manier een steentje bij. Dat doe ik samen met bevlogen collega’s  vanuit een fijne HR-afdeling en een mooi team Leren & Ontwikkelen. En dat geeft me elke dag opnieuw een goed gevoel.”

Is het werk op de HR afdeling iets voor jou?

Maak werk van jouw toekomst én die van een ander.

HR Professional

De afdeling HR&O staat met haar ruim 100 professionals elke dag klaar voor alle medewerkers van het COA. 

Benieuwd naar de ervaringen van andere medewerkers?

“Het COA groeit gigantisch snel en ik ben trots op de bijdrage van mijn team”

Carl, Teamhoofd HR Service Lees meer >

“Na mijn werk ga ik met een voldaan gevoel naar huis”

Stephanie, HR Adviseur Lees meer >