Rolmodellen: voormalig azc-bewoners

De rolmodellen zijn voormalig bewoners uit onze COA-opvang, die inmiddels hun plek in de Nederlandse samenleving hebben gevonden. Ze werken en/of studeren op dit moment en willen graag hun kennis en ervaring over integratie in Nederland delen met de huidige statushouders in de opvang.

We werken samen met een diverse groep van 30 rolmodellen: jong en oud(er), hoger en lager opgeleid, man en vrouw en afkomstig uit verschillende landen van herkomst.

Dit doen ze: inspireren en tot actie aanzetten

De 30 rolmodellen vertellen hun 'succesverhalen' aan statushouders die nog in een azc verblijven. Ze vertellen wat hen heeft geholpen om volwaardig te integreren en actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze een voorbeeld zijn voor onze bewoners.

Kortom, we zetten de kennis en praktijkervaring van succesvolle asielzoekers in om andere statushouders te informeren, inspireren en tot actie aan te zetten. Het is de bedoeling dat zo'n 1.250 statushouders in diverse azc's in contact komen met een van deze rolmodellen.

Aansluiten bij bestaande integratieactiviteiten

We zetten rolmodellen bij voorkeur in bij bestaande trainingen en activiteiten in de azc's. De rolmodellen haken makkelijk aan op de belevingswereld van bewoners en kunnen helpen om abstracte informatie over integratie en participatie concreet te maken.

Zichtbaar op MyCOA en social media

We zorgen ervoor dat de rolmodellen ook zichtbaar zijn op MyCOA, de website voor bewoners van een azc. En op de social media-kanalen van het COA en samenwerkingspartners. We delen verhalen van oudkomers, van nieuwkomers en over interessante ontmoetingen. Hiervoor maken we ook een aantal video’s.

Samenwerking met New Dutch Connections

Binnen het project werken wij samen met New Dutch Connections (NDC). NDC begeleidt de rolmodellen en leert hen hoe zij statushouders in de opvang kunnen inspireren met hun verhaal. Daarnaast bereiden kwaliteitscoaches van het COA de rolmodellen voor op het werken op een opvanglocatie.

Externe link Het project Rolmodellen wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)