Rolmodellen: voormalig azc-bewoners

De rolmodellen zijn voormalig asielzoekers die inmiddels hun plek in de Nederlandse samenleving hebben gevonden. Ze werken en/of studeren op dit moment en willen graag hun kennis en ervaring over integratie in Nederland delen met de statushouders van nu in onze opvang.

We werkten in dit project samen met een diverse groep: jong en oud(er), hoger en lager opgeleid, man en vrouw en afkomstig uit verschillende landen van herkomst.

Video waarin Semerab vertelt over het project 'Rolmodellen'

Dit deden ze: inspireren en tot actie aanzetten

De rolmodellen deelden hun 'succesverhalen' met statushouders die nog in een azc verblijven. Ze vertelden wat hen heeft geholpen om volwaardig te integreren en actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze een voorbeeld zijn voor onze bewoners.

Kortom, we zetten de kennis en praktijkervaring van succesvolle asielzoekers in om andere statushouders te informeren, inspireren en tot actie aan te zetten. 

Aansluiten bij bestaande integratieactiviteiten

We hebben rolmodellen voornamelijk ingezet bij bestaande trainingen en activiteiten in de azc's. De rolmodellen haken makkelijk aan op de belevingswereld van bewoners en kunnen helpen om abstracte informatie over integratie en participatie concreet te maken. Ook hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een visuele beperking of mensen uit een bepaald land of regio.

Zichtbaar op MyCOA en social media

We zorgden ervoor dat de rolmodellen ook zichtbaar zijn op MyCOA, de website voor bewoners van een azc. We deelden de verhalen van de rolmodellen en het project op de social media-kanalen van het COA en van samenwerkingspartners. Hiervoor is een aantal video’s gemaakt.

Samenwerking met New Dutch Connections

Het project was een samenwerking met New Dutch Connections (NDC). NDC begeleidde de rolmodellen en leerde hen hoe zij statushouders in de opvang konden inspireren met hun verhaal. Daarnaast bereidden kwaliteitscoaches van het COA de rolmodellen voor op het werken op een opvanglocatie.

Externe link Het project Rolmodellen werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)