Problemen bij begeleiding Eritreeërs: grote cultuurverschillen

COA-medewerkers ervaren bij de begeleiding van Eritrese asielzoekers grote cultuurverschillen. Eritreeërs kennen een cultuur met de nadruk op groepsverband en zijn vooral ‘samenredzaam’. Als wij hen aanspreken op hun zelfredzaamheid, weten ze niet welk gedrag wij verwachten. Ook gaan mensen in de Eritrese cultuur altijd uit van het verleden of het ‘nu’. Dat is lastig, omdat wij in begeleidingsgesprekken vragen om langetermijndoelen te formuleren voor hun integratie en participatie.

Cultural mediators verkleinen afstand tussen medewerkers en asielzoekers

In het project Participatie van Eritreeërs zetten we cultural mediators in om de afstand tussen medewerkers en Eritrese asielzoekers te verkleinen. Mensen met een Eritrese achtergrond die al een tijdje in Nederland wonen en werken. Het COA vroeg hen de lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij te beoordelen. In hoeverre sloten die aan bij de Eritrese doelgroep? Hun verbeterpunten gebruikten we bij het maken van aanvullende animatievideo's. Ook ontwikkelden de cultural mediators voor deze doelgroep een extra training.

  • Eritrese vrouw tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
    © Kick Smeets

Animatievideo's: uitleggen hoe het in Nederland werkt

Samen met de cultural mediators kozen we onderwerpen voor animatievideo's. Wat moeten Eritreeërs weten en kunnen als ze de COA-opvang verlaten om de kans op participatie in de gemeente te vergroten? We lieten 11 video's maken over: kinderen op school, wonen, omgaan met geld, bankpas, omgangsvormen in Nederland, kinderen opvoeden, hulp vragen, omgaan met relatieproblemen, eenzaamheid, veiligheid in huis, en noodsituaties.

Animatievideo voor Eritreeërs over omgangsvormen in Nederland
Externe link Bekijk alle video's voor Eritreeërs in Nederland

Extra training door cultural mediators

De cultural mediators ontwikkelden een extra tweedaagse training ontwikkeld voor Eritreeërs. Als aanvulling op de bestaande lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. De training was voor statushouders in de azc's en voor statushouders die recent een huis kregen in de buurt. De cultural mediators gaven in de training informatie over het leven in Nederland, vanuit Eritrees perspectief en in het Tigrinya. Zo werden onze Eritrese bewoners beter voorbereid op hun toekomst in Nederland.

Vakdagen en training op locatie voor medewerkers

COA-medewerkers verdiepten zich in de culturele achtergrond van Eritreeërs, zodat ze deze doelgroep beter kunnen begeleiden. Hiervoor organiseerden we vakdagen en workshops op locatie, onder andere over cultuursensitieve communicatie met Eritreeërs. Ook de cultural mediators vertelden daar over hun ervaringen in het azc en de gemeente. Zo leerden medewerkers wat ze bij de begeleiding van Eritreeërs die nog in het azc wonen beter kunnen doen.

Kennisdelen over Eritrese doelgroep

In het project deelden we met COA-medewerkers en externe partners kennis over hoe we de kansen van de Eritrese doelgroep kunnen vergroten. Alle ervaringen en inzichten zijn gebundeld in 2 brochures met tips voor de begeleiding van Eritreeërs en met achtergrondinformatie over zwarte magie en het boze oog. Voor de communicatie met Eritreeërs hebben we een foto-woordenboekje ontwikkeld, met handige foto’s van dagelijkse voorwerpen.

Samenwerking andere partners

In het project Participatie van Eritreeërs werkten we samen met wetenschappers, Eritrese cultural mediators en partners zoals Stichting Nidos, de VNG, Pharos, VluchtelingenWerk Nederland en gemeenten.

Eritrese asielzoekers tijdens training VOORwerk
© Inge van Mill

Informatiewaaier: tips voor begeleiding Eritreeërs

Guy Loth, casemanager bij het COA, ontwikkelde voor collega's de informatiewaaier 'Ken je bewoner - Begeleiding van Eritrese vergunninghouders'. Voor zijn studie Toegepaste Psychologie deed hij onderzoek naar cultuursensitieve begeleiding van Eritreeërs. Loth: “Als je iemand goed wilt begeleiden, moet je je bewust zijn van zijn achtergrond.” 

Cover van boek Eritrea en Eritrese vluchtelingen
© Van Reisen en Smits

Boek over Eritrese vluchtelingen en hun land

Mirjam van Reisen en Klara Smits schreven in opdracht van het COA het boek ‘Eritrea en Eritrese vluchtelingen’. Zodat medewerkers en samenwerkingspartners zich kunnen verdiepen in Eritrese vluchtelingen en hun land, en deze doelgroep beter kunnen begeleiden.

Lees het boek ‘Eritrea en Eritrese vluchtelingen’
Externe link Het project Participatie Eritreeërs werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)