Project Participatie van Eritreeërs: kansen vergroten

In november 2017 startte het COA met het project Participatie van Eritreeërs. Met als doel: de kansen van Eritreeërs op een succesvolle participatie en integratie vergroten en hun kwetsbaarheid verminderen. Het project loopt tot 1 november 2020 en krijgt subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

  • Eritrese vrouw tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
    Eritreeërs tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij © Kick Smeets

Problemen bij begeleiding Eritreeërs: grote cultuurverschillen

COA-medewerkers ervaren bij de begeleiding van Eritrese asielzoekers grote cultuurverschillen. Eritreeërs kennen een cultuur met de nadruk op groepsverband en zijn vooral ‘samenredzaam’. Als wij hen aanspreken op hun zelfredzaamheid, weten ze niet welk gedrag er wordt verwacht. Ook gaan mensen in de Eritrese cultuur altijd uit van het verleden of het ‘nu’. Dat is lastig, omdat wij in begeleidingsgesprekken vragen om langetermijndoelen te formuleren voor hun integratie en participatie.

Cultural mediators verkleinen afstand tussen medewerkers en asielzoekers

In het project Participatie van Eritreeërs zetten we cultural mediators in om de afstand tussen medewerkers en Eritrese asielzoekers te verkleinen. Mensen met een Eritrese achtergrond die al een tijdje in Nederland wonen en werken. Het COA heeft hen gevraagd om de lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij te beoordelen. In hoeverre sluiten die aan bij de Eritrese doelgroep? Hun verbeterpunten gebruiken we bij het maken van aanvullende animatievideo's. Ook ontwikkelden de cultural mediators voor deze doelgroep een extra training.

Animatievideo's: uitleggen hoe het in Nederland werkt

Samen met de cultural mediators kiezen we onderwerpen voor animatievideo's. Wat moeten Eritreeërs weten en kunnen als ze de COA-opvang verlaten om de kans op participatie in de gemeente te vergroten? We hebben 11 video's laten maken over: kinderen op school, wonen, omgaan met geld, bankpas, omgangsvormen in Nederland, kinderen opvoeden, hulp vragen, omgaan met relatieproblemen, eenzaamheid, veiligheid in huis, en noodsituaties.

Animatievideo voor Eritreeërs over omgangsvormen in Nederland
Bekijk alle video's voor Eritreeërs in Nederland

Extra training door cultural mediators

De cultural mediators hebben een extra tweedaagse training ontwikkeld voor Eritreeërs. Als aanvulling op de bestaande lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. De training is voor statushouders in de azc's en voor statushouders die recent een huis kregen in de buurt. De cultural mediators geven in de training informatie over het leven in Nederland, vanuit Eritrees perspectief en in het Tigrinya. Zo zijn onze Eritrese bewoners beter voorbereid op hun toekomst in Nederland.

Vakdagen en training op locatie voor medewerkers

COA-medewerkers verdiepen zich in de culturele achtergrond van Eritreeërs, zodat ze deze doelgroep beter kunnen begeleiden. Hiervoor organiseren we vakdagen en workshops op locatie, onder andere over cultuursensitieve communicatie met Eritreeërs. Ook de cultural mediators vertellen daar over hun ervaringen in het azc en de gemeente. Zo leren medewerkers wat ze bij de begeleiding van Eritreeërs die nog in het azc wonen beter kunnen doen.

Eritrese asielzoekers tijdens training VOORwerk
© Inge van Mill

Informatiewaaier: tips voor begeleiding Eritreeërs

Guy Loth, casemanager bij het COA, ontwikkelde voor collega's de informatiewaaier 'Ken je bewoner - Begeleiding van Eritrese vergunninghouders'. Voor zijn studie Toegepaste Psychologie deed hij onderzoek naar cultuursensitieve begeleiding van Eritreeërs. Loth: “Als je iemand goed wilt begeleiden, moet je je bewust zijn van zijn achtergrond.” 

Lees meer Externe link

Samenwerking andere partners

In het project Participatie van Eritreeërs werken we samen met wetenschappers, Eritrese cultural mediators en partners zoals Stichting Nidos, de VNG, Pharos, VluchtelingenWerk Nederland en gemeenten.

Lees het onderzoeksrapport 'Eritrese statushouders in Nederland' van SCP
Cover van boek Eritrea en Eritrese vluchtelingen
© Van Reisen en Smits

Boek over Eritrese vluchtelingen en hun land

Mirjam van Reisen en Klara Smits schreven in opdracht van het COA het boek ‘Eritrea en Eritrese vluchtelingen’. Zodat medewerkers en samenwerkingspartners zich kunnen verdiepen in Eritrese vluchtelingen en hun land, en deze doelgroep beter kunnen begeleiden.

Lees het boek ‘Eritrea en Eritrese vluchtelingen’