In reactie op dit datalek heeft het COA een reeks stappen ondernomen. Inmiddels hebben we de traceerbare bewoners die op de gelekte lijst voorkomen geïnformeerd over het lek. Uiteraard doen we er alles aan om mogelijke risico’s zo veel mogelijk te beperken. We hebben dan ook met de betreffende bewoners overlegd over passende maatregelen.

Oproep

Een aantal mensen dat op de gelekte lijst voorkomt, hebben we echter nog niet kunnen bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd of omdat ze ‘met onbekende bestemming’ van de COA-locatie zijn vertrokken. Om zo veel mogelijk mensen uit deze groep te kunnen bereiken, vragen we nu uw medewerking.

Kent u mensen die tussen 16 februari 2017 en 11 februari 2020 op een COA-locatie verbleven en die mogelijk in aanraking zijn geweest met mensenhandel of -smokkel, wilt u hen dan op de hoogte brengen van het datalek door hen te wijzen op dit bericht en/of de berichten over dit lek op de bewonersinformatiewebsite MyCOA (in 11 talen).  Wilt u hen ook adviseren zich zo snel mogelijk te melden bij het COA telefonisch (088 – 715 7000) of via info@coa.nl. Deze oproep geldt met name als u kennissen hebt die niet door het COA kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld omdat ze zijn vertrokken ‘met onbekende bestemming’.

Ook als u zelf tussen 16 februari 2017 en 11 februari 2020 op een COA-locatie verbleef en in aanraking bent geweest met mensenhandel of –smokkel, vragen wij u contact op te nemen met het COA, telefonisch (088 – 715 7000)  of via info@coa.nl. Wij kunnen u dan (nogmaals) informeren of er persoonsgegevens van u zijn gelekt en bezien of er maatregelen nodig zijn. Als u eerder een persoonlijk bericht over het datalek hebt ontvangen, zullen wij u waar nodig blijven informeren over de voortgang en de uitkomsten van ons interne onderzoek.

Meer informatie

Wij betreuren de inbreuk zeer en bieden onze excuses aan voor het mogelijke ongemak dat dit voor u met zich meebrengt. Voor vragen over het datalek of over deze mededeling, kunt u contact opnemen met het COA (088 – 715 7000) of via info@coa.nl.