Begin dit jaar ontving het COA een Wob-verzoek van VPRO’s Argos over signalen van mensenhandel en – smokkel bij Nigeriaanse asielzoekers. In het kader  van dit verzoek heeft Argos een lijst ontvangen van signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de opvanglocaties. Op deze Excel-lijst staan signalen over verschillende nationaliteiten. De lijst is geschoond voor andere nationaliteiten dan de Nigeriaanse. De persoonsgegevens van Nigeriaanse asielzoekers op deze lijst zijn vervolgens gewit.

Na publicatie van de lijst op de website bleek dat persoonsgegevens van bewoners en/of medewerkers op de lijst toch zichtbaar gemaakt konden worden. De lijst is vervolgens direct van de website gehaald.

Hoewel er, na ontdekking, adequaat is gereageerd valt niet uit te sluiten dat derden toegang hebben gehad tot  persoonsgegevens van bewoners en/of medewerkers. We betreuren dit ten zeerste en hebben het datalek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel treffen we een aantal aanvullende acties. Daar hoort publicatie van dit bericht bij.