De voordelen van de HAR

Als een gemeente gebruik maakt van de hotel- en accommodatieregeling, krijgt een statushouder, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning. De statushouder verblijft hier totdat er definitieve huisvesting beschikbaar komt in de gemeente. Statushouders die binnen de HAR naar de gemeente verhuizen, keren niet terug naar de COA-opvang. Zo kunnen zij ook eerder starten met het inburgeringstraject in hun toekomstige gemeente.

  • Hotel- en accommodatieregeling © Defensie

Gemeenten; maak gebruik van de HAR!

We roepen gemeenten op om met spoed gebruik te maken van deze regeling. Een statushouder binnen de regeling telt mee voor de taakstelling van de gemeente. De gemeente ontvangt per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot 6 maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding van statushouders bekostigen. Er kunnen maximaal 2500 bewoners deelnemen aan deze regeling. Op dit moment zijn er al 317 opvangplekken vrijgekomen door deelname aan de HAR. De HAR heeft dus nog genoeg plek om een deel van de 16.183 vergunningshouders die wachten op een woning vervroegd uit te laten stromen. Daarom is besloten de regeling te verlengen.

Meer weten?

Op de pagina over de HAR op onze webstie is alle informatie te vinden over de details van deze regeling.