Capaciteit (vastgoedportefeuille) versus capaciteitsbehoefte

In mei 2022 is op basis van toen geldende prognoses vastgesteld dat eind 2022 in totaal 51.000 opvangplekken noodzakelijk zijn om alle asielzoekers met recht op opvang een opvangplek te bieden. Wanneer de lopende overeenkomsten met reguliere en tijdelijke (nood)opvanglocaties niet worden verlengd/vervangen, ontstaat het hieronder getoonde portefeuilleverloop.

De prognose van de te verwerven opvangplaatsen is voortdurend aan verandering onderhevig. Het effect van het conflict in Oekraïne is nog niet meegenomen in onderstaande capaciteitsbehoefte.

Onderstaande capaciteitsdoelstelling is gebaseerd op de doorvertaling van de Meerjaren Productie Prognose 2022-I. De capaciteitsbehoefte stijgt van 45.000 opvangplekken op 1 juli naar 51.000 op 1 januari 2023. Het aantal benodigde opvangplekken stijgt met 1.000 per maand.

Datum Capaciteit portefeuille Benodigde extra opvangcapaciteit
1-7-2022 42.732 2.268
1-10-2022 41.827 6.173
1-1-2023 34.524 16.476
1-4-2023 31.607 19.393
1-7-2023 30.066 20.934
Prognose van portefeuilleverloop opvangcapaciteit (status week 23 2022) - maandelijkse update)

27 juni 2022: 126 locaties

‏‏‎
 • personen

  42.301

  die een opvangovereenkomst met het COA hebben - asielzoekers én statushouders

 • 74 reguliere locaties

  unieke adressen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen voor amv

 • 52 tijdelijke locaties

  zowel kortlopende opvanglocaties met een normaal kwaliteits- en voorzieningenniveau als noodopvanglocaties

Bovenstaande infographic omvat de opvanglocaties van het COA. Het totaal locaties is exclusief:

 • opvang van Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO)
 • opvang van Afghaanse evacués in defensielocaties 
 • (crisis)noodopvang in beheer van gemeenten, provincies of veiligheidsregio’s

Van het aantal personen dat een opvangovereenkomst heeft met het COA verblijven er op dit moment 40.384 op een COA-locatie. Het overige deel verblijft daar buiten en neemt bijvoorbeeld deel aan de logeerregeling, de hotel- en accommodatieregeling of verblijft in (crisis)noodopvang in beheer van gemeenten, provincies of veiligheidsregio’s. Dit gaat in totaal om 1.917 personen.

aantal locaties per week - van week 04 (2021) tot en met week 26 (2022)

peildatum: 27 juni 2022

aantal personen met recht op opvang door het COA per week - van week 04 (2021) tot en met week 26 (2022)

peildatum: 27 juni 2022

verdeling statushouders - asielzoekers

peildatum: 27 juni 2022

 • © COA

Gerealiseerde opvangplaatsen sinds 24 augustus 2021 

Vanwege het capaciteitstekort moet het COA andere soorten opvanglocaties inzetten zoals noodopvang en tijdelijke opvanglocaties. Alleen dan kunnen we iedereen die daar recht op heeft een bed bieden. Ook worden om die reden asielzoekers opgevangen in (crisis)noodopvanglocaties in beheer van gemeenten en veiligheidsregio’s.

Tussen 24 augustus 2021 en 28 juni 2022 zijn 22.716 extra opvangplaatsen gerealiseerd waarvan de meeste in tijdelijke locaties. Omdat een aantal van deze locaties weer is gesloten, zijn er hiervan ook weer 7.993 weggevallen.

Download Gerealiseerde opvangplaatsen sinds 24 augustus 2021