24 januari 2022 - 108 locaties

‏‏‎
 • personen

  36.864

  die een opvangovereenkomst met het COA hebben - asielzoekers én statushouders

 • 74 reguliere locaties

  unieke adressen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen voor amv

 • 34 tijdelijke locaties

  zowel kortlopende opvanglocaties met een normaal kwaliteits- en voorzieningenniveau als noodopvanglocaties

Bovenstaande infographic omvat de opvanglocaties van het COA. Het totaal (108) is exclusief opvang van Afghaanse evacués in defensielocaties en exclusief de acute noodopvang in beheer van gemeenten.

aantal locaties per week van 24 augustus 2021 (week 35) tot 24 januari 2022 (week 4)

peildatum: 24 januari 2022

 • © COA

aantal personen in de opvang per week

peildatum: 24 januari 2022

verdeling statushouders - asielzoekers

peildatum: 24 januari 2022

capaciteit (vastgoedportefeuille) versus capaciteitsbehoefte

Gedurende het gehele jaar 2022 zijn naar verwachting 42.000 opvangplekken noodzakelijk om alle asielzoekers met recht op opvang een opvangplek te bieden.

Wanneer de lopende overeenkomsten met reguliere opvanglocaties niet worden verlengd/vervangen ontstaat het hieronder getoonde portefeuilleverloop.

De prognose van de te verwerven opvangplaatsen is voortdurend aan verandering onderhevig.

 • Prognose van portefeuilleverloop opvangcapaciteit (peildatum week 1, maandelijkse update)

Gerealiseerde opvangplaatsen sinds 24 augustus 2021 

Vanwege het capaciteitstekort moet het COA andere soorten opvanglocaties inzetten zoals noodopvang en tijdelijke opvanglocaties. Alleen dan kunnen we iedereen die daar recht op heeft een bed bieden.

Ook worden er asielzoekers opgevangen in noodopvanglocaties in beheer van gemeenten. 

Tussen 24 augustus 2021 en 20 januari 2022 zijn 12.282 extra opvangplaatsen gerealiseerd waarvan de meeste in tijdelijke locaties. Omdat een aantal van deze locaties weer is gesloten, zijn er die periode 1.982 opvangplaatsen weggevallen en per saldo 10.300  extra opvangplaatsen beschikbaar.