Statushouders: eerder starten met inburgeringstraject

Gemeenten kunnen gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente krijgt een statushouder tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning, totdat er definitieve huisvesting beschikbaar komt. Statushouders die binnen de HAR naar de gemeente verhuizen, keren niet terug naar de COA-opvang. Zo kunnen zij ook eerder starten met hun inburgeringstraject.

© Kick Smeets

"Het liefst ga ik fulltime aan de slag als muzikant"

Zanger Mohamed woont sinds december tijdelijk in een hotel in Hoofddorp. Hij kreeg deze woonruimte aangeboden door de gemeente Haarlemmermeer. In zijn eigen woonruimte kan hij vrijuit werken aan zijn muziek én volgt hij de eenjarige mastercursus ‘Curatorial Practices in Music’.

Oproep aan gemeenten: maak gebruik van de HAR

We roepen gemeenten op om met spoed gebruik te maken van deze regeling. Een statushouder binnen de regeling telt mee voor de taakstelling van de gemeente. De gemeente ontvangt per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot 6 maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding van statushouders bekostigen. De regeling is eind 2022 verlengd. Gemeenten mogen mensen met een verblijfsvergunning nu tot en met 30 juni 2023 blijven aanmelden voor de HAR-regeling. Daarna krijgen statushouders woonruimte in de gemeente.

Welke statushouders komen in aanmerking?

Mensen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld volwassen alleenstaande statushouders die al geruime tijd op een woning wachten, gezinnen met kinderen en statushouders (referenten) die in afwachting zijn van de overkomst van nareizende familieleden. Uitgesloten van deze regeling zijn statushouders die intensieve medische begeleiding nodig hebben.

Panden voor tijdelijke huisvesting

Binnen de HAR mogen gemeenten statushouders niet huisvesten in permanente woningen, maar alleen in panden die geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting. Denk aan vakantiewoningen, hotels, pensions, bed & breakfasts, stacaravans en overige recreatiewoningen. Alle HAR-woningen moeten aan de minimale eisen voldoen voor reguliere huisvesting binnen het Bouwbesluit. Het is toegestaan om statushouders voorzieningen als een keuken, douche en wc te laten delen met anderen.

Noodzaak: druk op opvangcapaciteit COA

De opvangcapaciteit van het COA staat sterk onder druk doordat er momenteel relatief veel mensen asiel aanvragen in Nederland. Daarnaast arriveren er momenteel veel nareizigers die eerder niet konden komen door internationale reisbeperkingen vanwege corona. Bovendien vangt het COA duizenden statushouders op. Deze statushouders kunnen nog niet naar hun toekomstige gemeente verhuizen, omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Daardoor stokt ook hun integratie .

Aanmeldformulier invullen

Een gemeente die interesse heeft, bepaalt zelf welke aan de gemeente gekoppelde statushouders zij voor de regeling selecteert. Vervolgens geeft de gemeente op het aanmeldformulier aan om welke personen het gaat, wat de startdatum van de huisvesting is en of er wel of geen eigen kookgelegenheid aanwezig is.

Externe link Aanmeldformulier hotel- en accommodatieregeling (HAR)

Meer info over hotel- en accommodatieregeling (HAR)

Op de website van de VNG vind je meer informatie. Heb je vragen over de hotel- en accommodatieregeling? Neem dan contact op met de COA-informatielijn: info@coa.nl of 088-715 70 00.