“Ik vind het bemoedigend dat net als in 2020 ook in 2021 het aantal incidenten is gedaald. Met name de incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld. Deze positieve trend willen we blijven vasthouden en versterken. Niet alleen door stevige maatregelen op te leggen en samen te werken met de strafrecht- en migratiepartners maar ook door preventie. We willen juist voorkomen dat incidenten plaatsvinden” aldus COA-bestuurslid Joeri Kapteijns. 

Agressie en geweld neemt af

Het aantal door het COA geregistreerde incidenten waarbij sprake was van (verbale, non-verbale of fysieke) agressie en geweld tegen personen nam in 2021 af met 7,2%; van 5.155 in 2020 naar 4.785 in 2021. Terwijl het aantal unieke vreemdelingen dat werd opgevangen met 38% toenam van  48.050 in 2020 tot 66.320 in 2021. Belangrijk is daarbij te beseffen dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland geen problemen veroorzaakt. Het is een relatief kleine groep die voor de in de cijfers tot uiting komende overlast zorgt.

  • © Jan Scheerder

Maatregelen

Om de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid in de opvang te borgen, hanteert het COA huisregels. Wanneer bewoners de regels overtreden, volgen er maatregelen. Deze variëren van het voeren van een correctiegesprek tot een maatregel die gebaseerd is op het Reglement onthouding verstrekkingen, zoals het inhouden van weekgeld of andere verstrekkingen. Het aantal opgelegde maatregelen bij asielzoekers door het COA steeg in 2021 licht met 0,7% van 3.785 in 2020 naar 3.810.

Incidentenoverzicht per locatie

Het COA heeft het incidentenoverzicht per locatie over 2021 ook op 22 juni gepubliceerd. In tegenstelling tot de door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerde rapportage zijn in het incidentenoverzicht per locatie ook de incidenten ‘overtreden huisregels’ meegenomen. Dit zijn incidenten die het meest voorkomen, zoals het roken op verboden plekken of het niet schoonmaken van eigen leefruimte. In 2021 gebeurde dit in totaal 9.623 keer, tegenover 9.609 keer in 2020.

Aanpak van overlastgevend gedrag heeft hoogste prioriteit

Incidenten hebben een negatieve impact op bewoners, omgeving en medewerkers op de opvanglocaties. De aanpak en het voorkomen van overlastgevend gedrag blijft voor alle partijen in de migratieketen de hoogste prioriteit hebben. Vele maatregelen zijn samen met de partners in de strafrecht- en migratieketen ontwikkeld en in de aanpak ook in 2021 verder geïntensiveerd.