Persberichten

Vorige week zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren door het COA geïnformeerd dat de noodopvang voor vluchtelingen in Kolham ge

Op zaterdag 24 september van 12.00 – 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag.

In een pilot van Randstad en het COA is 61% van de deelnemende vergunninghouders toegeleid naar werk. De pilot maakt duidelijk dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt hier vraagt om maatwerk op lokaal niveau.

Op 29 juni zijn de zes prijswinnaars van de prijsvraag: ‘ A home away from home’  bekend gemaakt. Dit gebeurde door Juryvoorzitter Floris Alkemade en Carolien Schippers (COA). De prijsvraag was een initiatief van het COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester. De winnende  ontwerpen zijn geselecteerd uit een totaal van 366 inzendingen en laten heel diverse oplossingen zien voor de huisvesting van vluchtelingen en andere doelgroepen.

Op woensdag 29 juni tussen 15.00 en 17.00 uur worden tijdens een bijeenkomst in het Nieuwe Instituut de 6 winnaars bekend gemaakt van A Home away from Home, de open oproep voor ontwerpen voor nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De oproep is een initiatief van het COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  heeft de gemeente Harderwijk laten weten dat de oplevering van azc Harderwijk op het terrein

Alle bewoners van de noodopvanglocatie aan de Wassenaarseweg in Leiden stromen door naar andere opvanglocaties in het land.

De tijdelijke opvanglocatie aan de Ravellaan 1 in Utrecht is in gebruik genomen.

De Telegraaf stelt in een artikel vandaag dat het COA niet zorgvuldig omgaat met overheidsgelden en baseert zich daarbij op informatie die is te he

Het afgelopen jaar was vooral een jaar van grenzen. Voor het COA, de Vreemdelingenketen, gemeenten en provincies, burgers, de landelijke politiek, Europa en uiteraard zeker ook, voor de vluchteling zelf. Voor het COA was er geen betere titel denkbaar voor het jaarverslag over 2015 dan die term: ‘grenzen’.