Persberichten

Een groep van een zo'n 20 personen houdt zich momenteel op voor de receptie van Heumensoord.

Een demonstratie op de asielopvanglocatie in Weert is vanavond onrustig verlopen.

Het COA heeft gemeenten en provincies hard nodig in deze drukke tijd en het is onze indruk dat de samenwerking in het algemeen erg goed verloopt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de komende vijf jaar maximaal 600 vluchtelingen opvangen in een te vestigen asielzoekers

RIJSWIJK - Vanochtend hebben burgemeester van Aartsen en wethouder Wijsmuller van Den Haag en COA bestuursvoorzitter Gerard Bakker nader overleg ge

In Nederland is een verhoogde instroom van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea.

De gemeente Berkelland heeft besloten medewerking te verlenen aan het opvangen van 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voor een peri

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft met de grootst mogelijke meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraa

 Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het voornemen om in Lelystad vluchtelingen op te vangen in rijksgebouwen.