Voorlichtingsprogramma: zwemveiligheid vast onderdeel

Jongvolwassenen en ouders/volwassen bewoners krijgen vanaf de start in de opvang informatie over zwemveiligheid. Dit is een onderdeel van het programma Wonen en leven op een COA-locatie. Voorlichting over zwemveiligheid en de gevaren van het water wordt gegeven via ouders en ook op de amv-locaties. Het COA werkt nauw samen met NIDOS.

Steeds aandacht voor zwemveiligheid: leaflets, vlogs en waarschuwingsposters

Naast het voorlichtingsprogramma brengen we zwemveiligheid regelmatig onder de aandacht bij jong en oud. Dat doen we onder meer met leaflets, waarschuwingsposters en informatie op MyCOA.nl (de website speciaal voor asielzoekers). In 4 leuke en aansprekende vlogs over zwemveiligheid informeren we jonge bewoners over de risico’s van zwemmen.

Voor de ontwikkeling van het voorlichtingsmateriaal werkt het COA samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid, Pharos, NIDOS en GGD-GHOR.

Jongvolwassen mannen: extra aandacht 

Het COA besteedt in de voorlichting extra aandacht aan de zwemveiligheid van jongvolwassen mannen. Deze bewonersgroep komt vaker in gevaarlijke situaties terecht.

Informatieve film 'Nederland Waterland' voor bewoners van azc's

Zwemlessen voor bewoners

Het COA faciliteert zwemles voor kinderen, jongvolwassenen en volwassen bewoners. Kinderen kunnen naast het schoolzwemmen (als dit wordt aangeboden) deelnemen aan watervrij-trajecten en/of diplomazwemmen. Volwassenen kunnen deelnemen aan zwemlessen speciaal voor volwassenen of vrouwen. Azc’s werken hierbij lokaal samen met de gemeente, scholen en zwembaden. Wil jij graag samenwerken? Neem dan contact op via info@coa.nl.

Kosten zwemlessen: bijdragen door het COA

Het COA kan tegemoet komen in de kosten van de zwemlessen voor bewoners van 5 tot en met 35 jaar. Wij vinden het belangrijk dat bewoners ervaren hoeveel plezier je aan waterrecreatie kan beleven, maar ook dat ze beseffen dat water in Nederland gevaarlijk kan zijn.

Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers

De Nationale Raad Zwemveiligheid en het COA hebben het 'Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021' opgesteld en zijn nu in gesprek over het vervolg. Het doel is om meer aandacht te genereren voor de zwemveiligheid van bewoners op COA-locaties. Dit is nodig, omdat nieuwkomers in Nederland relatief vaker verdrinken dan autochtone Nederlanders. Bovendien lopen kinderen op COA-locaties als het om zwemdiplomabezit gaat achter bij hun leeftijdsgenoten. Daarom stimuleert het COA dat bewoners zwemlessen volgen en zoekt daarom naar lokale samenwerkingen.