Het COA: opvang en begeleiding in azc's

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding. Zo bereiden we asielzoekers voor op hun toekomst in Nederland of op hun terugkeer.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvraag. Als mensen van de IND het besluit ontvangen dat ze niet in Nederland Mogen blijven, voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de regie over hun vertrek.  

Je vindt op deze site alle informatie voor je (profiel)werkstuk over de opvang en begeleiding van asielzoekers. Wil je een spreekbeurt houden? Dan kun je ook gebruikmaken van de spreekbeurten die we voor je hebben voorbereid. Je vindt ze hieronder. 

Spreekbeurten

Wil je een spreekbeurt houden? We hebben 4 onderwerpen voor je voorbereid.

1. Asielzoekers: vluchten doe je niet zo maar

Wat is asiel? Wie zijn de mensen die naar Nederland komen om asiel aan te vragen? Waar komen ze vandaan? Waarom vluchten ze uit hun eigen land? In deze spreekbeurt vind je het antwoord op deze en andere vragen. De spreekbeurt beschrijft ook hoe het leven in een opvangcentrum eruit ziet en hoe het leven verder gaat voor mensen die van de IND het besluit hebben ontvangen dat ze niet in Nederland mogen blijven.

2. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

Amv zijn jongeren tot 18 jaar die zonder familie in Nederland aankomen. Zij krijgen speciale opvang en begeleiding, gericht op hun vaak traumatische verleden. De spreekbeurt laat zien wat er gebeurt met de jongeren vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen tot hun 18e verjaardag.

3. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Deze spreekbeurt beschrijft welke rol het COA speelt in de opvang van asielzoekers. Wie is onze opdrachtgever? Wat staat er in de wet over asielzoekers? Wie werken er bij het COA? Wat voor soorten opvangcentra zijn er?

4. Opvangproces

Deze spreekbeurt beschrijft wat er gebeurt met asielzoekers vanaf het moment dat ze ons land binnenkomen tot het moment dat zij te horen krijgen of ze wel of niet mogen blijven. Dat beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Welke rol speelt het COA in dit proces?