Een van bewoners die via de pilot aan het werk is, is de Syrische Tarek. De 26-jarige bewoner kwam in 2022 naar Nederland en is inmiddels statushouder, maar wacht nog op een huis. "Mónica van Randstad was tijdens de pilot ons aanspreekpunt op de meedoenbalie in azc Almere waar ik woon. Ze was meerdere dagen per week aanwezig in het azc en bemiddelde voor ons met werkgevers. Binnen een week had ik een baan!" Tarek is inmiddels aan de slag bij het Moxy Hotel op Schiphol Airport. Hij werkt fulltime in de operation. "Ik werk achter de bar, in de keuken en nu ook bij de receptie. Ik ben erg blij met mijn werk. Ik maak vrienden hier en vind het fijn om bezig te zijn."

Divers internationaal team

Het Moxy Hotel is ook blij met Tarek. Stefano Nieuwland, HR-business partner bij Moxy: "We staan altijd open om iedereen hier een kans te geven. En voor ons heeft het ook meerwaarde om met asielzoekers te werken. Vooral op Schiphol werken we met een divers, internationaal team. Dat past heel goed. We vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers kunnen groeien. Zo startte iemand bij ons in de keuken en werkt nu als reserveringsspecialist. Iedereen krijgt dezelfde begeleiding."

  • interieur van een hotel, met banken, tafels en tafelvoetbal
    © Moxy

Het doel van de pilot was om minimaal 50 bewoners te plaatsen bij werkgevers. Op de einddatum van de pilot (31-12-2023) waren er 60 bewoners positief gematcht aan een werkgever. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever als de bewoner de intentie heeft om een overeenkomst aan te gaan. Van deze groep hebben er in totaal 46 daadwerkelijk minimaal één dag gewerkt. Daarnaast wachten nog 7 bewoners op hun BSN en/of TWV (tewerkstellingsvergunning) om te kunnen starten met werken. De sectoren waarin werk gevonden werd, zijn onder andere schoonmaak, logistiek, IT en recruitment.

Begeleidingsstructuur

"We zeggen weleens: een leeg azc is het beste azc", aldus Sarah Pennington de Jongh, COA-projectleider ‘Toeleiding naar werk’. "Daarmee bedoel ik dat het goed is als bewoners overdag actief bezig zijn. Om dit te stimuleren zette de gemeente Almere jobcoaches in. Zo kunnen zij op een werkplek extra begeleiding aanbieden en die structuur hadden wij als COA zeker nodig. Wij hebben de kennis niet in huis om bewoners te matchen met vacatures en te begeleiden op de werkplek. Dus dat een partij als Randstad samen met de gemeente Almere dit kon doen was erg zinvol. En dit sluit goed aan op de meedoenbalies waar al het participatie-aanbod voor bewoners bij elkaar komt."

OpenEmbassy, een organisatie die zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden, evalueert de pilot en brengt alle lessen in kaart die het COA gebruikt voor de bredere aanpak van arbeidsparticipatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde deze pilot.

Kansen

Sarah: "In de pilot heeft Mónica van Randstad een groot deel van het succes bepaald. Ze voelde zich thuis in de opvanglocatie en had erg goed contact met de bewoners. Daarnaast is er nu een groot tekort aan personeel dus onze pilot was ook zeker een kans voor bedrijven om een divers team op te bouwen. Voor de meeste bewoners die aan het werk gingen, leverde de baan veel positiefs op maar het kan ook stress met zich mee brengen. Stel: je woont in een azc, je moet op tijd opstaan, je deelt je kamer met andere mensen en je maakt je zorgen over je procedure. Mag je blijven in Nederland of niet? Daarnaast moeten bewoners als ze werken aan het COA een bijdrage aan de opvang betalen. Des te meer reden om veel individuele aandacht te blijven geven. Want we willen mensen aan het werk krijgen. Maar ook aan het werk houden."

  • Sarah Pennington de Jongh © COA