Bijdragen

We krijgen veel vragen van mensen die iets willen doen en dat vinden we hartverwarmend. Omdat we niet alle aanvragen kunnen verwerken, zijn wij gestopt met het aannemen van spullen en diensten. Mochten we op een later moment iets nodig hebben, dan doen we hiervoor een gerichte oproep via onze website, social media of via het Rode Kruis. Heb je al goederen verzameld? Dan is het misschien een idee om die naar een kringloopwinkel te brengen. Ook dan komt het goed terecht.

Wil je geld doneren voor mensen uit Afghanistan? Lees dan meer op Rodekuis.nl.

Wil je iets betekenen voor Afghaanse evacués in noodopvanglocatie Zeist? Stuur dan een mail naar MeanderOmnium.

Doneren voor Afghaanse evacués kan via Rodekruis.nl.

Vanwege uitbreiding van onze COA-locaties voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen zoeken wij via Start People volop nieuwe medewerkers. Wil jij je inzetten voor een goede opvang? Bekijk hier de vacatures.

Het verschilt per locatie of bezoekers zijn toegestaan. Kijk op de locatiepagina's voor meer informatie.

 

Noodopvanglocaties

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het is afhankelijk van de procedures en beschikbaarheid. Afhankelijk van het verloop daarvan kunnen mensen vanuit de noodopvanglocaties naar elders vertrekken.

 

Dat is van veel factoren afhankelijk: de situatie in Afghanistan, de procedures van de IND, enzovoort. Het COA zorgt zolang als nodig is voor veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding. 

Dat weten we nog niet precies. De insteek is om de groep evacués zo kort mogelijk op deze locaties te laten verblijven.

Het ministerie van Defensie stelde in augustus 2021 vijf tijdelijke locaties beschikbaar voor de opvang van evacués uit Afghanistan. Amsterdam, Harskamp, Heumensoord en Zoutkamp zijn inmiddels gesloten. Zeist is nog beschikbaar tot 31 december 2022. Afghaanse evacués verblijven inmiddels ook op andere opvanglocaties in het land.

 

Kijk voor meer informatie op de locatiepagina's op onze website: Zeist.   

Veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doen wij in samenwerking met onze beveiligingsorganisatie Trigion. Daarnaast gelden de veiligheidsregels van Defensie voor de betreffende locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.   

Net als in de reguliere opvanglocaties zorgen we ervoor dat de kamerindeling past bij de situatie. Zo verblijven gezinnen met kinderen bij elkaar.

We geven alls evacués begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid.

Het COA volgt de richtlijnen van RIVM en staat in nauw contact met de GGD. Bij aankomst krijgt iedereen een PCR-sneltest.

Opvangcapaciteit

De noodopvanglocaties voor Afghaanse evacués zijn tijdelijk in gebruik. De verwachting is dat een deel van de evacués doorstroomt naar de reguliere opvanglocaties van het COA. Zij zijn dan in afwachting van het verdere verloop van hun procedure en waarschijnlijk vertrek naar huisvesting in gemeenten in Nederland. Dit betekent een grotere druk op alle betrokken partijen binnen de vreemdelingenketen en op gemeenten. Het precieze effect is moeilijk te voorspellen. Er vindt over de ontstane situatie afstemming plaats op landelijk niveau, ook in relatie tot de algehele capaciteitsdruk bij het COA.

Meer informatie

Staat jouw vraag er niet bij? Lees dan meer in het dossier Opvang evacués Afghanistan.
Onduidelijk waar je terecht kunt met je vraag? Bel onze informatielijn: 088 - 715 70 00.