Bijdragen

We krijgen veel vragen van mensen die iets willen doen en dat vinden we hartverwarmend. Omdat we niet alle aanvragen kunnen verwerken, zijn wij gestopt met het aannemen van spullen en diensten. Mochten we op een later moment iets nodig hebben, dan doen we hiervoor een gerichte oproep via onze communicatiemiddelen, zoals de website, social media of via het Rode Kruis. Heb je al goederen verzameld? Dan is het misschien een idee om die naar een kringloopwinkel te brengen. Ook dan komt het goed terecht.

Het COA bekijkt samen met het Rode Kruis hoe we de behoefte om iets te doneren voor nieuwe locaties kunnen organiseren. Ook zijn we met VluchtelingenWerk Nederland in gesprek.

Wil je geld doneren voor mensen uit Afghanistan? Lees dan meer op Rodekuis.nl.

Voor het aanbieden van hulp in noodopvanglocatie Heumensoord in Nijmegen kun je mailen naar Bindkracht 10. Bindkracht 10 brengt overzicht in alle initiatieven voor Heumensoord.

Voor vrijwilligerswerk op onze andere noodopvanglocaties werken we samen met het Rode Kruis. Meld je hiervoor eerst aan als Ready2Helper bij het Rode Kruis. Download daarna de app Tools2Go. Binnen een uur na aanmelding kun je inloggen in de app en je inschrijven voor diensten. Naast de app kun je ook rechtstreeks contact opnemen met het lokale Rode Kruis in de omgeving van een noodopvanglocatie.

Vanwege uitbreiding van onze COA-locaties voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen zoeken wij via Start People volop nieuwe medewerkers. Wil jij je inzetten voor een goede opvang? Bekijk hier de vacatures.

We begrijpen heel goed dat je een kennis of familie wilt bezoeken. Vanwege corona geldt echter een quarantaineperiode van 10 dagen. Evacués mogen in de quarantaineperiode niet van de locatie af, maar daarna wel.

Bezoek is nog niet toegestaan. Wij vragen je nog even geduld te hebben en jouw kennis of familie op een later moment te bezoeken. Na de quarantaineperiode werken we aan het mogelijk maken van bezoek, waarbij de veiligheid centraal staat.

 

Noodopvanglocaties

Na de identificatie, registratie en aanmeldprocedure vertrekken de evacués die niet de asielprocedure ingaan. Bijvoorbeeld omdat zij in Nederland een huis hebben of doorreizen naar een ander land. Een deel van de mensen gaat de asielprocedure in. De IND beoordeelt deze groep en deze mensen gaan op een later moment waarschijnlijk naar een reguliere COA-locatie.

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het is afhankelijk van de procedures en beschikbaarheid. De IND is zo snel mogelijk gestart met de voorregistratie en de KMar met het identificatie- en registratieproces. Afhankelijk van het verloop daarvan kunnen mensen vanuit de noodopvanglocaties naar elders vertrekken.

Dat is van veel factoren afhankelijk: de situatie in Afghanistan, de procedures van de IND, enzovoort. Het COA zorgt zolang als nodig is voor veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding. 

Dat weten we nog niet precies. Het ministerie van Defensie heeft 4 tijdelijke locaties beschikbaar gesteld om evacués uit Afghanistan op te vangen: Amsterdam, Harskamp, Zeist en Zoutkamp. Amsterdam is per 1 september alweer gesloten en de bewoners zijn verhuisd naar Heumensoord.

De insteek is om de groep evacués zo kort mogelijk op deze locaties te laten verblijven. De gemeenten Nijmegen en Heumen hebben Heumensoord beschikbaar gesteld tot 1 januari 2022.  

Kijk voor meer informatie op de locatiepagina's op onze website: Harskamp, Heumensoord, Zeist en Zoutkamp.   

Veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doen wij in samenwerking met onze beveiligingsorganisatie Trigion. Daarnaast gelden de veiligheidsregels van Defensie voor de betreffende locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.   

Net als in de reguliere opvanglocaties zorgen we ervoor dat de kamerindeling past bij de situatie. Zo verblijven gezinnen met kinderen bij elkaar.

We geven alls evacués begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid.

Ook in de noodopvanglocatie geldt de verplichte quarantainemaatregel van 10 dagen. Het COA volgt de richtlijnen van RIVM en staat in nauw contact met de GGD. Bij aankomst krijgt iedereen een PCR-sneltest.

Opvangcapaciteit

De noodopvanglocaties voor Afghaanse evacués zijn tijdelijk in gebruik. De verwachting is dat een deel van de evacués doorstroomt naar de reguliere opvanglocaties van het COA. Zij zijn dan in afwachting van het verdere verloop van hun procedure en waarschijnlijk vertrek naar huisvesting in gemeenten in Nederland. Dit betekent een grotere druk op alle betrokken partijen binnen de vreemdelingenketen en op gemeenten. Het precieze effect is moeilijk te voorspellen. Er vindt over de ontstane situatie afstemming plaats op landelijk niveau, ook in relatie tot de algehele capaciteitsdruk bij het COA.

Meer informatie

Staat jouw vraag er niet bij? Lees dan meer in het dossier Opvang evacués Afghanistan.
Onduidelijk waar je terecht kunt met je vraag? Bel onze informatielijn: 088 - 715 70 00.