Vrijwilligerswerk

Onze vrijwilligers zetten zich in voor asielzoekers. Van activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het verblijf van bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar en daar zijn wij ze dankbaar voor.

Veelzijdig en uitdagend

Vrijwilligers bij het COA maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend.

Uw bijdrage leveren?

Wilt u uw talent, kennis en ervaring ter beschikking stellen en zo een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers? Dan is vrijwilligerswerk bij het COA echt iets voor u!

U kunt vrijwilliger worden als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • kunt samenwerken
  • affiniteit heeft met asielzoekers
  • afstand kunt bewaren tot de asielzoeker (u bent geen belangenbehartiger)
  • een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' kunt overhandigen

Voor vrijwilligers geldt bovendien, net als voor medewerkers, de COA gedragscode.

Welk vrijwilligerswerk kunt u doen?

Er zijn verschillende functies die u kunt vervullen:

  • Begeleider Open Leercentrum (OLc): zorgt samen met medewerkers van het COA voor een goede gang van zaken in de computerruimte. U bent aanspreekpunt voor vragen van OLc-gebruikers, ondersteunt asielzoekers bij (zelf)studie of bij een computercursus en geeft huiswerkbegeleiding, individueel of in groepsverband.
  • Begeleider activiteitenruimte 2-4 jarigen: samen met medewerkers van het COA zorgt u voor de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hun ouders kunnen zo deelnemen aan programma’s en activiteiten of een bezoek brengen aan een arts of advocaat.
  • Docent basaal Nederlands: geeft groepsgewijs les aan asielzoekers volgens een door het COA geselecteerd lespakket. Hierbij richt u zich op de minimale taalbeheersing waarmee asielzoekers zich in het dagelijks leven in de buurt kunnen redden, zodat ze bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen. Hiervoor bestaat handig on- en offline lesmateriaal met een aparte handleiding voor vrijwilligers en andere begeleiders. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft bovendien gratis trainingen aan vrijwilligers die met dit materiaal - 'Taalkit Dutch' genaamd  - werken.
  • Begeleider vrijetijdsbesteding: zet zich in als bijvoorbeeld voetbaltrainer of muziekleraar. Op een asielzoekerscentrum organiseren de bewoners hun activiteiten op het gebied van sport en ontspanning zelf. U levert daar een actieve bijdrage aan. 
  • Begeleider wegwijs maken in de omgeving van het centrum: u maakt asielzoekers wegwijs in de omgeving van een asielzoekerscentrum waar u zelf de weg goed kent. Bijvoorbeeld in winkels en in de bibliotheek.

Vrijwilliger worden?

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij het COA? Kijkt u dan hieronder bij vacatures of op de locatiepagina van een opvangcentrum bij u in de buurt.

Vacatures