Opvanglocaties

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenkomt, wordt hij opgevangen in een van onze opvanglocaties. Ons uitgangspunt is dat voor iedereen die daar recht op heeft een bed beschikbaar is.

Elke locatie is anders

De opvanglocaties van het COA liggen verspreid over het hele land. Elke locatie is weer anders. Bewoners wonen in voormalige gevangenissen (Hoogeveen), kloosters (Baexem) of kazernes (Gilze), soms in caravans (Sint Annaparochie) of semipermanente woonunits (Emmen). Soms staat een asielzoekerscentrum midden in het bos (Oisterwijk), soms midden in de stad (Utrecht) of juist in een dorp (Echt). Belangrijke eisen voor de vestiging van een opvangcentrum zijn onder meer dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat er in de nabije omgeving voldoende faciliteiten zijn, zoals een supermarkt en scholen.

Dezelfde rechten en plichten

Waar een asielzoeker ook terecht komt, in Groningen of Limburg: in alle opvangcentra gelden voor asielzoekers dezelfde rechten en plichten. Zo zorgen we ervoor dat bewoners overal dezelfde behandeling krijgen. Bovendien is het voor een bewoner die naar een andere locatie moet verhuizen prettig dat hij weet hoe de opvang is georganiseerd.

Voldoende opvanglocaties

Opvang is wettelijk geregeld tot de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. En als hij geen vergunning krijgt: gedurende de tijd die hij heeft om het land te verlaten. Het is een van de taken van het COA ervoor te zorgen dat er altijd voldoende opvanglocaties zijn. Als er onverwacht een grote instroom van asielzoekers is, kan het nodig zijn tijdelijke locaties in te zetten zoals bungalowparken of hotels. Als het aantal op te vangen asielzoekers afneemt, moeten we locaties sluiten.