Extra begeleiding en toezichtlocatie

Overlastgevende asielzoekers kunnen vanaf november 2017 terecht in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) in Hoogeveen. In de ebtl is plek voor maximaal 50 overlastgevende asielzoekers en geldt een sober en strikt regime.

Opvang voor overlastgevers

De ebtl is voor de opvang van vreemdelingen die in een reguliere COA-locatie overlast veroorzaken. Die overlast kan meerdere vormen hebben, zoals pesterijen, vernielingen, agressie of meerdere malen de huisregels overtreden. Binnen het maatregelenbeleid kan het COA deze bewoners een 'ebtl-maatregel' opleggen. Daardoor hebben zij uitsluitend toegang tot de ebtl-locatie.

Doel ebtl

Met plaatsing in de ebtl maken we bewoners duidelijk dat hun gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast borgen we de leefbaarheid en veiligheid in reguliere opvanglocaties. In de ebtl confronteren we overlastgevers met het vertoonde gedrag en stellen hen in staat dit te verbeteren. Ze doorlopen in de ebtl verschillende fases, tot terugkeer in een regulier azc. In principe verblijven ze maximaal drie maanden in de ebtl.

Dagprogramma

Bewoners van de ebtl volgen verplicht een intensief programma, gericht op gedrag beïnvloeden, structuur bieden en activeren. Voor iedere bewoner stellen we een individueel begeleidingsplan op. We geven voorlichting over Nederlandse normen, waarden en omgangsregels, en er wordt gereflecteerd op het eigen gedrag. Daarnaast organiseren we sport- en groepsactiviteiten.

Strengere regels

Bewoners zijn verplicht zich te melden als ze de locatie verlaten en terugkomen. Er is een dagelijkse meldplicht. Zij ontvangen geen financiële verstrekkingen zoals in de reguliere opvang. De bewoners krijgen maaltijden en overige noodzakelijke verzorgingsproducten in natura. Bij goed gedrag kunnen de bewoners een kleine financiële vergoeding krijgen als ze vrijwilligerswerk doen op de locatie, zoals schoonmaken.

Begeleiding door COA en DJI

In de ebtl werkt zowel COA- als DJI-personeel. De medewerkers zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met lastige doelgroepen. Het COA werkt nauw samen met de gemeente, politie en omwonenden.

Geen detentie

De ebtl is geen gesloten detentievoorziening. De bewoners moeten tussen 22.00 uur ’s avonds en 09.00 uur ’s morgens op de locatie zijn. Gebeurt dit niet, dan krijgen ze een sanctie en worden mogelijk teruggezet naar een andere fase.

Ebtl in Hoogeveen

De ebtl in Hoogeveen is sinds december 2017 open en blijft 2 jaar bestaan. In Hoogeveen verblijven overlastgevende asielzoekers die niet openstaan voor gedragsverandering en begeleiding. De medewerkers focussen zich op toezicht en handhaving. In het najaar van 2019 nemen we een beslissing over het wel of niet voortzetten van de ebtl.