Bewoners actief geïnformeerd

Bewoners worden actief geïnformeerd over het coronavirus en wat ze kunnen doen om besmetting met het virus te voorkomen. Dat gebeurt via MyCOA, de website voor bewoners van de opvanglocaties van het COA en via posters over het coronavirus en hygiënemaatregelen. Deze posters zijn in verschillende talen beschikbaar.

Huisartsenzorg asielzoekers

Sinds 16 maart is de huisartsenzorg voor asielzoekers (GZA) tijdelijk gestopt met het inloopspreekuur op de opvanglocaties om de risico’s op besmetting met corona voor bewoners en zorgverleners te beperken. Bewoners kunnen wel telefonisch een afspraak maken.

Meldplicht en groepsactiviteiten

Om de risico’s te beperken, is verder besloten de meldplicht voor asielzoekers tot en met zondag 29 maart op te schorten. We onderzoeken op dit moment of de meldplicht op een andere manier vorm gegeven kan worden. Ook is besloten om alle groepsactiviteiten en het faciliteren van groepsbijeenkomsten van bewoners zoals taallessen en inburgeringstrainingen stop te zetten.

Geen bezoek

Voor wat betreft het ontvangen van bezoek door asielzoekers geldt hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Het advies is om niet op bezoek te gaan en geen bezoek te ontvangen. Medewerkers van het COA informeren de bewoners daarover en wijzen hen op hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van het verspreiden van het virus.

Verhuisbewegingen beperken

Er is geen verbod op het reizen tussen locaties, maar het COA wil de verhuisbewegingen tussen locaties tot een minimum  beperken. Als het voor de veiligheid op locatie noodzakelijk is om een bewoner te verplaatsen dan kan dat.