Het COA heeft medewerkers en bewoners geïnformeerd over de noodzaak om verspreiding van het virus te voorkomen. In het Protocol Infectieziekten staat informatie over hoe je moet handelen bij (een vermoeden van) besmetting en welke preventieve richtlijnen er zijn om je te beschermen. Op opvanglocaties in het land werkt het COA nauw samen met de GGD. Bewoners met gezondheidsklachten verwijzen we door naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).

Als asielzoekers naar Nederland komen, krijgen ze een medische intake van GZA en wordt de algehele gezondheidstoestand bekeken. Daarnaast krijgen asielzoekers uit landen met een risico op tuberculose een tbc-controle. Dit zijn voorzorgsmaatregelen die altijd genomen worden. Als extra voorzorgsmaatregelen wordt van alle nieuwe asielzoekers de temperatuur opgenomen en is de medische vragenlijst uitgebreid met vragen over luchtwegklachten. Als er een vermoeden is van besmetting, dan vindt verder onderzoek plaats. Bij een mogelijke besmetting werkt het COA nauw samen met de GGD, het RIVM en gemeenten.  

De te nemen maatregelen worden aangepast als de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daarom vragen. Met vragen kunt u terecht bij de COA Informatielijn: 088-7157000 of info@coa.nl.