Ten opzichte van onze vorige berichtgeving in januari is de behoefte aan extra opvangplekken afgenomen. Dit komt mede doordat door het coronavirus minder asielzoekers naar Nederland zijn gekomen, de IND de achterstanden aan het wegwerken is en omdat het merendeel van de aflopende bestuursovereenkomsten is verlengd. Het is echter nog steeds onzeker hoe de instroom van nieuwe asielzoekers en met name de uitstroom van statushouders naar gemeenten zich in 2021 verder ontwikkelt.

Daarom heeft het bestuur van het COA besloten om op basis van de huidige prognoses het capaciteitsbesluit van januari 2021 te handhaven. Dit betekent dat er tot en met 1 januari 2023 circa 31.000 opvangplekken nodig zijn.

Het is gelukt om in 2020 en 2021 al 10 van de 16 aflopende bestuursovereenkomsten met gemeenten te verlengen. Ook is de incidentele capaciteit van de locatie Duinrell in Wassenaar verlengd. Daarnaast is in 2020 extra opvang gerealiseerd in Groningen en Noord-Brabant.

De locaties Rotterdam, Rijswijk en Wageningen Bosrandweg sluiten in de komende maanden.

Op dit moment voeren we intensief overleg met provinciale regietafels en gemeenten om de overige bestuursovereenkomsten te verlengen en nieuwe locaties te realiseren.

Lees hier meer over de steeds wisselende capaciteitsbehoefte bij het COA en hoe we daarop inspelen.