Er is behoefte aan extra opvangcapaciteit omdat er meer mensen asiel aanvragen dan verwacht en omdat statushouders langer op locatie verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze tijdelijke locaties sluiten, zullen deze bewoners worden opgevangen op reguliere opvanglocaties van het COA.

Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan verwacht en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.

Tussentijdse bijstelling

De behoefte aan extra opvangcapaciteit is een tussentijdse bijstelling. Eind september/begin oktober wordt een regulier capaciteitsbesluit genomen, gebaseerd op de Meerjaren Productie Prognose (MPP) die het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met ketenpartners maakt.

Provinciale regietafels en gemeenten

Op dit moment is er intensief overleg met provinciale regietafels en gemeenten om bestuursovereenkomsten te verlengen en om de reguliere opvangcapaciteit te vergroten. Ook worden aan deze tafels gesprekken gevoerd over het versnellen van tijdelijke huisvesting voor statushouders.

Lees meer over de steeds wisselende capaciteitsbehoefte bij het COA en hoe het COA daarop inspeelt.