Er is plek voor 350 asielzoekers voor een periode van 6 maanden met als einddatum 1 juli 2022. De verwachting is dat we vanaf 1 januari 2022 de eerste asielzoekers kunnen opvangen in de voormalige Marinekazerne in Vlissingen. In de eerste helft van december 2021 organiseren de gemeente en het COA een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers. Meer informatie staat op de website van gemeente Vlissingen.