Vrijdag 22 december 17:30
Tijdelijke afname druk op Ter Apel

De druk op Ter Apel neemt dankzij het aanbod van diverse gemeenten wat af. Met deze voorzieningen komen we de Kerstweek rustig door. We zijn blij met dit aanbod, maar blijven op zoek naar structurelere oplossingen, want na de feestdagen dreigt er weer een urgent tekort te ontstaan, ook als gevolg van sluitingen van locaties. 

Dinsdag 12 december 20:15
Statushouder met woningaanbod in hotel

In Ter Apel is de druk nog steeds hoog. Dit zorgt voor spanningen bij zowel bewoners als COA-medewerkers. Het COA zet alles op alles om de omstandigheden in Ter Apel te verbeteren. Er is besloten om voor de Kerstdagen statushouders met een woningaanbod voor korte tijd in een hotel te plaatsen. Het gaat om ongeveer 1.360 mensen, waarvoor binnen korte termijn een woning beschikbaar komt in de gemeente waar ze gaan wonen. Met deze maatregel komen er weer opvangplekken vrij in het land en wordt de druk op Ter Apel verlaagd.
 

Donderdag 7 december 21:52
Behoefte aan een structurele oplossing 

Het rapport van de inspectiediensten over de opvang in de wachtruimten van de IND illustreert de ernst van de situatie in Ter Apel. Zoals de hoofdinspecteur terecht opmerkte: 'Het vraagt het onmogelijke van de COA-medewerkers.' De medewerkers en bewoners in Ter Apel hebben behoefte aan een structurele oplossing. Het COA is dankbaar voor de hulp die de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Stadskanaal hebben geboden en ondersteunt hun oproep.

In Ter Apel zijn afgelopen nacht alle mensen ondergebracht zonder gebruik te maken van de wachtruimten van de IND. Vanavond zal de tijdelijke nachtopvang in Stadskanaal in gebruik worden genomen en morgen komen 100 opvangplekken aan de Peizerweg in Groningen beschikbaar. 
 

Dinsdag 5 december 10:52
Extra inzet op versnelde uitstroom statushouders uit COA-opvang 

Afgelopen weekend en vannacht was de druk in Ter Apel weer heel hoog. Alle opvangplekken en extra mogelijkheden zijn ingezet, inclusief nachtelijk gebruik van de wachtkamers van de IND. Met het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland wordt nauw samengewerkt om de wachtenden zo goed mogelijk te helpen. Er worden momenteel in overleg met de ministeries van J&V en BZK verschillende maatregelen voorbereid om de situatie te verlichten. Hierbij wordt met name ingezet op versnelde uitstroom van statushouders uit de COA-opvang. En de zoektocht naar geschikte opvanglocaties gaat door, voor zowel statushouders als asielzoekers. 
 

Zaterdag 2 december 22:29
Het Rode Kruis biedt ondersteuning bij de opvang asielzoekers Ter Apel 

Het Rode Kruis gaat ondersteuning bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Op vraag van Vluchtelingenwerk Nederland en onder regie van het COA worden basisvoorzieningen geleverd op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. De inzet van het Rode Kruis is nodig omdat de wachtkamers van de IND al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor opvang van asielzoekers. Lees meer op www.ind.nl.
 

Woensdag 29 november 17:42
Druk heel hoog, extra veiligheidsmaatregelen

In Ter Apel is de druk heel hoog. Op locatie zijn elke avond alle bedden, matrassen en ook de stoelen in de wachtruimte in gebruik. Hoewel we ons best doen om iedereen onderdak te geven, is het helaas onvermijdelijk dat een aantal asielzoekers overdag in de buitenlucht moet wachten. Ook de veiligheid staat onder druk. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is extra bewaking ingezet en er wordt extra personeel geworven. Er zijn dringend extra opvangplekken nodig voor asielzoekers.
 

Zondag 26 november 19:00
Ter Apel te vol

Door het aanhoudende tekort aan opvangplekken in het land is het opvangcentrum In Ter Apel momenteel te vol. Dit zorgt voor spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden in Ter Apel. Het COA moet maatregelen nemen om de veiligheid te blijven garanderen. Dit weekend zijn er ongeveer 100 asielzoekers in een hotel in Den Haag ondergebracht. Het COA is de gemeente Den Haag zeer erkentelijk. We kunnen hiermee vandaag de enorme druk op Ter Apel verlagen. We zullen de komende dagen meer gemeenten benaderen om hotelcapaciteit in te zetten. We houden ons aanbevolen als gemeenten zich bij ons melden om de opvang in het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. 

Inmiddels werken we aan de verhoging van de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten, waardoor we structurele plekken vrij krijgen. 
 

Maandag 20 november 19:45
Afgelopen weekend net gered

Afgelopen weekend hebben we het net gered in Ter Apel. Alle opvangplekken waren bezet. Daarnaast hebben we bijna alle mogelijkheden om mensen de nacht te laten doorbrengen in het aanmeldcentrum benut. De druk is hoog. Onze opvanglocaties zitten aan een hoge bezettingsgraad, waardoor het moeilijk is om asielzoekers te plaatsen. Het COA is in overleg met het ministerie van Justitie en Veilgheid over de stand van zaken.
 

Donderdag 16 november 13:00

*****Tot op heden is de situatie ongewijzigd*****
 

Vrijdag 3 november 18:00
Situatie onveranderd

De situatie is onveranderd, nog steeds is de druk hoog. Naar verwachting kunnen we dit weekend iedereen die zich meldt onderdak bieden. Wel zijn Ter Apel, Budel en de voorportalen dan vol. Komende dagen worden geregistreerde asielzoekers overgeplaatst van Ter Apel en Budel naar opvanglocaties in het land. Dat zorgt voor iets meer ruimte om nieuwkomers op te vangen. Er wordt dagelijks keihard gewerkt om voldoende opvangplekken te realiseren. 
 

Woensdag 1 november 17:19
Situatie Ter Apel blijft zeer kwetsbaar

Vanavond kan in Ter Apel gelukkig aan iedereen onderdak worden geboden, onder andere omdat er vandaag twee schepen in Huizen beschikbaar komen voor in totaal 180 bewoners. De situatie in Ter Apel blijft echter zeer kwetsbaar en de oproep aan gemeenten om meer opvanglocaties bschikbaar te stellen blijft daarom onverminderd van kracht.
 

Maandag 30 oktober 19:00
Druk loopt verder op

Dit weekend is het gelukt iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Maar bij het COA loopt de druk op dit moment steeds verder op. Op al onze locaties hebben we de maximale bezetting bereikt. We willen voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. Daarom kijken we naar de mogelijkheden om meer opvangplekken te realiseren op bestaande locaties. Tegelijkertijd vragen we de gemeenten om hulp om extra noodopvanglocaties te realiseren. 

Wat ons ook enorm helpt, is als gemeenten heel snel hún statushouders huisvesten. Daarvan verblijven er 15.000 in de opvang voor asielzoekers. 
 

Vrijdag 27 oktober 17:30
Nog steeds tekort opvangplekken

Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken. De druk in Ter Apel is onverminderd hoog. De verwachting is dat de situatie komend weekeinde ongewijzigd blijft. Mensen die zich in de nacht melden, verblijven in de wachtkamer van IND. Het COA blijft zich samen met samenwerkingspartners en gemeenten inspannen om meer opvangplekken te realiseren. 
 

Donderdag 26 oktober 18:30
Blijven zoeken naar oplossingen 

Het aantal mensen dat zich dagelijks meldt in Ter Apel is nog steeds hoger dan het COA kan opvangen. Daarom zal ook vanavond de inzet van de wachtkamers van de IND noodzakelijk zijn. Samen met de (keten-)partners en gemeenten blijven we zoeken naar oplossingen, die zijn dringend noodzakelijk.
 

Woensdag 25 oktober 18:46
Wachtruimte IND weer ingezet

Afgelopen nacht heeft iedereen onderdak gekregen in Ter Apel. Wel werd ook weer gebruik gemaakt van de wachtruimte van de IND om iedereen een plek te geven.

Ook de komende nacht zal naar verwachting iedereen een plek krijgen. De bezetting blijft de komende dagen hoog. We zijn onverminderd hard aan het werk om hiervoor oplossingen te vinden.
 

Dinsdag 24 oktober 19:00
Ook vanavond mensen in wachtruimte

Ook vanavond zullen mensen die zich in Ter Apel melden in de wachtruimte van de IND worden geplaatst totdat er plek is. Naar verwachting loopt het aantal mensen in Ter Apel morgen op naar 2.300. Dit is afhankelijk van het aantal mensen dat zich meldt. Alle inspanningen zijn er op gericht om voldoende opvangplekken te realiseren om asielzoekers op te vangen en de bezetting in Ter Apel zo spoedig mogelijk te verlagen.
 

Maandag 23 oktober 19:30
Druk onverminderd hoog

Naar verwachting kunnen we vanavond iedereen onderdak bieden. Mensen die in de nacht aankomen, kunnen binnen wachten tot er plek is. Daarvoor wordt de wachtruimte van de IND ingezet. De druk is onverminderd hoog. We zijn daarover in gesprek met het departement.
 

Vrijdag 20 oktober 18:00
Opvang dit weekend

We verwachten dit weekend iedereen op te kunnen vangen. Waarschijnlijk zullen daarvoor wel wachtruimtes gebruikt worden om mensen die zich 's avonds melden in Ter Apel een slaapplaats te geven. Dit is ook al eerder deze week gebeurd. Maandag volgt een nieuwe update.
 

Donderdag 19 oktober 19:00
Druk op Ter Apel onverminderd hoog

Vannacht hebben in Ter Apel geen mensen op stoelen geslapen. Iedereen heeft een slaapplek gekregen. De 100 alleenreizende jongeren die in Budel hebben overnacht, zullen daar ook de komende nachten blijven. Zoals het er nu naar uitziet zal iedereen kunnen worden ondergebracht, maar het aantal mensen dat zich 's avonds meldt, blijft een onvoorspelbare factor. De druk op Ter Apel blijft onverminderd hoog.


Woensdag 18 oktober 15:46 uur
Nauwelijks marges over

Gisteravond hebben we 100 alleenreizende jongeren (t/m 17 jaar) van Ter Apel naar Budel gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Zij zullen daar enkele nachten verblijven als acute noodopvang en zo spoedig mogelijk doorstromen naar andere locaties. 

We hebben nog steeds te maken met te weinig mogelijkheden in het land om de instroom in Ter Apel op te vangen. Er zijn nauwelijks marges meer. De allerlaatste opties worden de komende dagen ingezet. De druk op de asielopvang is hoog. De kans bestaat dat asielzoekers die de komende nacht in Ter Apel aankomen, de nacht op een stoel doorbrengen.


Maandag 16 oktober 18:30 uur
Vanavond voldoende plekken

Naar verwachting zijn er vanavond voldoende plekken om iedereen onderdak te geven. Het aantal asielzoekers dat zich dagelijks meldt, is nog steeds hoog. Er is nog altijd dringend behoefte aan extra opvangplekken, vooral voor alleenstaande minderjarigen.
 

Zaterdag 14 oktober 9:30 uur
Dringend extra opvangplekken nodig

De druk op de asielopvang is onverminderd hoog. De opening van de locatie in Biddinghuizen gaat ons tijdelijk helpen, maar niet direct, omdat we daar alleen geleidelijk mensen naar door kunnen plaatsen. We zitten daarom nog steeds rond de maximale capaciteit in Ter Apel. Momenteel melden zich ook veel mensen laat op de avond of in de nacht. Mede daarom is deze week de wachtruimte van IND ingezet om alle asielzoekers een plek te geven. Er was niet direct voor iedereen een bed beschikbaar, er zijn mensen die de nacht op een matras of een stoel hebben doorgebracht.

We doen onverminderd ons uiterste best om alle asielzoekers onderdag te bieden. We hebben daarvoor - zoals ruimschoots bekend - dringend extra opvangplekken nodig. Sommige opties zijn snel inzetbaar, zoals hallen en hotels, andere opties kosten meer tijd om gereed te maken voor opvang. 
 

Maandag 9 oktober 17:30 uur
Nieuwe locaties blijven dringend nodig

Met de opening van de noodopvanglocatie in Biddinghuizen afgelopen weekend en de inzet van (reguliere) locaties hebben we komende dagen naar verwachting voldoende opvangplekken. Het aantal asielzoekers dat zich meldt, is nog steeds hoog en ook zijn de wachttijden lang en de uitstroom van bewoners laag. Nieuwe locaties blijven daarom dringend nodig, zeker ook voor alleenreizende jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Wij komen met een nieuwe update als er ontwikkelingen zijn. 
 

Vrijdag 6 oktober 18:35
Vanavond voldoende opvangplekken

Voor vanavond hebben we voldoende opvangplekken. Dit weekend worden er maximaal 150 asielzoekers opgevangen in Hanza Plaza in Groningen. Daarna worden zij opgevangen op onze locatie in Biddinghuizen, die vanaf zaterdag in gebruik genomen gaat worden. Intussen wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor komende week. We verwachten maandag weer met berichtgeving te komen. 
 

Donderdag 5 oktober 15:58
Druk blijft hoog

We verwachten dat het ook vanavond lukt om iedereen onderdak te geven. De druk op de opvang blijft onverminderd hoog. Tijdelijke locaties lopen snel vol, maar geven nog net voldoende lucht om iedereen een plek te geven. Er zijn nog steeds dringend extra opvanglocaties nodig.
 

Woensdag 4 oktober 14:59
Leeuwarden vol, andere locaties ingezet

Het lukt vandaag net om de asielzoekers in Ter Apel opvang te bieden. Er worden asielzoekers overgebracht naar de locatie in Assen en naar reguliere locaties in het land. De locatie in Leeuwarden is vol.
 

Dinsdag 3 oktober 18:30
Vandaag voldoende opvangplekken

Door de inzet van het WTC Expo Leeuwarden hebben we ook vandaag voldoende opvangplekken bij het COA.
 

Maandag 2 oktober 18:02
Extra noodopvang in Leeuwarden

Vandaag hebben we voldoende opvangplekken, met dank aan de gemeente Leeuwarden. WTC Expo Leeuwarden opent vanavond zijn deuren voor 100 asielzoekers. Dat helpt.

Net als de afgelopen dagen meldden zich meer asielzoekers dan verwacht. Daarnaast blijven asielzoekers langer bij het COA door vertragingen in het asielproces en een tekort aan huisvesting in gemeenten.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor de actuele cijfers.


Vrijdag 29 september 17:10
Dringend extra opvangplekken nodig

We verwachten dat het met de genomen noodmaatregelen lukt om iedereen een opvangplek te bieden, maar dat is ook afhankelijk van het aantal mensen dat de komende dagen een asielaanvraag doet. 

Omdat mensen door vertragingen in het asielproces en een tekort aan huisvesting in gemeenten langer bij het COA moeten blijven, hebben we een tekort aan opvangplekken. We hebben dringend extra opvanglocaties nodig. 

Op maandag komen we met een volgende update. Mocht hier eerder aanleiding voor zijn, dan melden wij dat hier.
 

Donderdag 28 september 22:00
Een bed voor iedereen 

Afgelopen nacht was er een bed voor iedereen. Maar de instroom van asielzoekers is nog steeds erg hoog. Ook vanavond doen we onze uiterste best om iedereen opvang te bieden. Of dat vandaag en de komende dagen blijft lukken, is onzeker. 
 

Woensdag 27 september 15:42
Situatie ongewijzigd

Vannacht is het gelukt om iedereen een bed te geven. Ook vandaag lukt het om iedereen een plek te geven.
 

Dinsdag 26 september 16:15
Het blijft druk

Er melden zich nog dagelijks flinke aantallen asielzoekers in Ter Apel, zowel regulier als amv. Daardoor is de nachtopvang overvol, en blijft het elke dag spannend of er genoeg bedden zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden we dat hier. 
 

Maandag 25 september 11:15
Nog steeds opvangplekken nodig

Dit weekend en begin van deze week waren / zijn er voldoende slaapplekken. Er melden zich nog steeds meer asielzoekers dan verwacht, zowel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) als andere asielzoekers. De behoefte aan opvangplekken blijft de komende dagen daarom groot. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden wij dat in dit liveblog.
 

Zaterdag 23 september 18:15
Acute nood opgelost

De uitvraag aan gemeenten heeft erin geresulteerd dat de acute nood is opgelost. Het COA heeft genoeg plekken aangeboden gekregen om in ieder geval dit weekend en begin volgende week door te komen. Dank aan de gemeenten die snel in actie zijn gekomen en nog steeds komen. Dat laatste is hard nodig, want we hebben de komende tijd nog veel extra plekken nodig.
 

Zaterdag 23 september 11:50
Naar verwachting dit weekend voldoende opvangplekken

Veel dank aan de gemeenten die al hebben gereageerd op de oproep van de staatssecretaris. Vandaag krijgen alle asielzoekers onderdak. De verwachting is dan ook dat we dit weekend iedereen een bed kunnen bieden. Dank voor het aanbod en de hulp vanuit de gemeenten! En dank aan de betrokken collega's van het ministerie, de samenwerkingspartners en het COA voor hun inzet. 
 

Vrijdag 22 september 17:12
Gemeente Arnhem realiseert met spoed 200 opvangplekken

Arnhem maakt per direct plaats voor 200 volwassen asielzoekers. De gemeente laat vanavond een eerste schip met 95 opvangplekken afmeren aan de Rijnkade. Een tweede schip volgt komende dagen. Dit naar aanleiding van de oproep van Staatssecretaris Eric van der Burg om zo snel mogelijk opvangplekken te realiseren.
 

Vrijdag 22 september 15:20
Vannacht nog opvang voor nieuwkomers

Vandaag worden er in Ter Apel meer dan 1900 mensen opgevangen (max. 2000). We verwachten dat we het vandaag nog gaan redden om alle nieuwkomers een bed en onderdak te geven. Maar het eind van het puzzelen en schuiven is nu in zicht. We hopen dat de oproep van staatssecretaris Van der Burg snel gehoor vindt. En dat er dit weekend nog opvangplekken beschikbaar komen. Lees meer.
 

Vrijdag 22 september 11:00
Staatssecretaris stuurt brandbrief naar gemeenten

De asielketen dreigt weer vast te lopen. Daarom roept staatssecretaris Van der Burg gemeenten op om dit weekend opvangplekken te realiseren. Het gaat om 450 plekken vanaf zaterdag en nog eens 750 plekken vanaf maandag. Lees hier de brief. 


Donderdag 21 september 16:44
In totaal 330 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Ter Apel

Er komen momenteel dagelijks tussen de 30 en 40 amv binnen in Ter Apel. Als dit ook voor vandaag geldt, lukt het vanavond en vannacht nog om iedereen een plek te geven. Er zijn met spoed nieuwe opvangplekken nodig voor deze jongeren.
 

Donderdag 21 september 14:10
Oudewater realiseert 74 opvangplekken

De gemeente Oudewater realiseert binnen een bestaande locatie 74 opvangplekken voor asielzoekers die alleen de voorregistratie hebben doorlopen.
 

Woensdag 20 september 10:25
Tijdelijke locatie in Assen verlengd

Vandaag wordt duidelijk dat de tijdelijke locatie in Assen verlengd kan worden tot 1 januari 2024.
 

Dinsdag 19 september 14:00
Tijdelijk verblijf in Amsterdam

De gemeente Amsterdam opent een tijdelijk verblijf voor maximaal 300 asielzoekers die alleen de voorregistratie hebben doorlopen in Amsterdam-Zuidoost. Dit verblijf is in twee dagen gerealiseerd door de grote inzet van COA-medewerkers en gemeente. In deze zogenaamde ‘voorportaallocatie’ verblijven binnenkort asielzoekers waar geen plek voor is in het aanmeldcentrum in Ter Apel en die het identificatie- en registratieproces nog moeten doorlopen.

  • Ter Apel algemeen anp
    © ANP